logo

Parimatch Tech Academy запускає безкоштовні курси по Java. Найкращих студентів візьмуть на роботу

Parimatch Tech Academy запускает бесплатные курсы по Java. Лучших студентов возьмут на работу

Parimatch Tech Academy відкрила новий набір на безкоштовні курси Java QA Automation і Java + DevOps. На першому студенти вивчать технології автоматичного тестування мобільних і вебплатформ, а другий розрахований на тих, хто хоче вивчити Java з нуля. Заявки прийматимуть до 14 квітня.

У партнерському матеріалі MC.today команда Parimatch розповідає, як потрапити на новий набір і які перспективи є в тих, хто пройде програму успішно.

Партнерський матеріал?

Про Parimatch Tech Academy

В академії Parimatch студентів вчать програмувати і працювати в команді на завданнях з реальних проєктів. Щодня вони пишуть код і виконують завдання, працюючи разом з менторами і однокурсниками. У якості менторів виступають чинні інженери компанії Parimatch Tech.

Мета академії – швидко зробити з новачка повноцінного IТ-спеціаліста, який вже завтра зможе працювати у відділі розробки.

 

Parimatch Tech Academy

Parimatch Tech Academy

Що вивчатимуть на курсі Java QA Automation

Parimatch Tech Academy оголошує про старт нового набору на курс Java QA Automation. У компанії говорять, що це шанс для молодих людей опанувати технологію, яка з кожним днем усе більш затребувана на IT-ринку. Якщо студент пройде програму успішно, то зможе почати кар’єру автоматизатора веб- і мобільних застосунків у компанії.

На курсі Java QA Automation студенти вивчать ключові технології автоматичного тестування мобільних і вебплатформ, розберуть основні техніки і познайомляться з інструментами автоматизації тестування Selenium WebDriver, Appium, а також Apache HTTP (ПО для створення вебсервера. – Прим. ред.) та іншими.

Випускники дізнаються, як працюють базові концепції Java, навчаться розбиратися в особливостях роботи профільного програмного забезпечення, а також зможуть встановлювати і налаштовувати проєкти з тестування.

 Parimatch Tech Academy

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРСИ

Скільки триватиме навчання

Навчання на курсі Java QA Automation триватиме 2,5 місяця. За цей час студенти повинні створити на основі отриманих знань три проєкти, які оцінять ментори програми.

Серед них – лідер команди спеціалістів із забезпечення якості продукту Сергій Подгоров, а також фахівці із забезпечення якості продукту Олександр Крамаренко, Олексій Будугай і Роман Драгунов. Найкращим випускникам запропонують оплачуване стажування на місяць, а якщо вони пройдуть його успішно – зроблять повноцінну пропозицію роботи.

Наприклад, у першому наборі на стажування потрапили 50 студентів – 95% всіх, хто закінчив навчання. Тепер у них є шанс перейти в Parimatch Tech на посаду молодшого програміста. Рішення ухвалять за підсумками практики.

За словами Сергія Подгорова, зараз на ринку важливо швидко та якісно надавати рішення і сервіси – тільки так можна виграти конкуренцію. «Тому все більш актуальними стають підходи на кшталт Quality at Speed, коли розробники забезпечують якість продукту, не втрачаючи швидкість, за допомогою безперервного тестування. І автоматизація підготовки потенційного релізу – один з головних інструментів у цьому процесі. Саме цього ми будемо навчати студентів на курсі», – каже керівник відділу розробки Сергій Подгоров.

 

Parimatch Tech Academy

Чого навчать на курсі Java + DevOps

Також Parimatch Tech Academy продовжує набір на курс Java + DevOps. Він розрахований на тих, хто хоче вивчити Java з нуля. У цій програмі студенти розберуть набір правил мови програмування і її найпоширеніші пакети, навчаться працювати з базами даних, а також розглянуть головні програмні платформи для хмарних розробок. Додатково на курсі передбачена практика по DevOps (набір практик для підвищення ефективності процесів розробки. – Прим. ред.).

«Наша головна фішка – це відсутність “води”: на курсі ми даємо тільки актуальний матеріал і завдання, з якими стикаємося щодня як розробники. До того ж хочемо, щоб студенти не просто добре писали код, а розуміли завдання і грамотно працювали в команді. Тому робимо окремий акцент на гнучких навичках. Якщо кандидат усвідомлено підійде до навчання, буде ставити правильні запитання і мотивувати себе сам – у нього все вийде. Саме таких ми тут і чекаємо», – розповідає Артур Аширов, лідер курсу Java + DevOps і керівник відділу розробки в Parimatch Tech.

Курс Java + DevOps розрахований на 3,5 місяця, ще 2,5 місяця відведені на стажування. Найкращих випускників працевлаштують.

Parimatch Academy

Як потрапити на курси Parimatch Tech Academy

Відбір на програми в Parimatch Tech Academy проходить онлайн і складається із трьох етапів. Спочатку кандидати повинні заповнити форму до 14 квітня, потім виконати тестові онлайн-завдання з 19 по 21 квітня. Останній етап відбору – мотиваційне онлайн-інтерв’ю, яке відбудеться 23 квітня.

Фінальні результати оголосять 29 квітня, а навчання розпочнеться 12 травня. Реєстрація відкрита до 14 квітня. 

Партнерський матеріал?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРСИ

Parimatch Tech Academy открыла новый набор на бесплатные курсы Java QA Automation и Java + DevOps. На первом студенты изучат технологии автоматического тестирования мобильных и веб-платформ, а второй рассчитан на тех, кто хочет выучить Java с нуля. Заявки будут принимать до 14 апреля.

В партнерском материале MC.today команда Parimatch рассказывает, как попасть на новый набор и какие перспективы есть у тех, кто пройдет программу успешно.

Партнерский материал?

О Parimatch Tech Academy

В академии Parimatch студентов учат программировать и работать в команде на задачах из реальных проектов. Каждый день они пишут код и выполняют задания, работая вместе с менторами и сокурсниками. В качестве менторов выступают практикующие инженеры компании Parimatch Tech.

Цель академии – быстро сделать из новичка полноценного IТ-специалиста, который уже завтра сможет работать в отделе разработки.

 

Parimatch Tech Academy

Parimatch Tech Academy

Что будут изучать на курсе Java QA Automation

Parimatch Tech Academy объявляет о старте нового набора на курс Java QA Automation. В компании говорят, что это шанс для молодых людей овладеть технологией, которая с каждым днем все более востребована на IT-рынке. Если студент пройдет программу успешно, то сможет начать карьеру автоматизатора веб- и мобильных приложений в компании.

На курсе Java QA Automation студенты изучат ключевые технологии автоматического тестирования мобильных и веб-платформ, разберут основные техники и познакомятся с инструментами автоматизации тестирования Selenium WebDriver, Appium, а также Apache HTTP (ПО для создания веб-сервера. – Прим. ред.) и другими.

Выпускники узнают, как работают базовые концепции Java, научатся разбираться в особенностях работы профильного программного обеспечения, а также смогут устанавливать и настраивать проекты по тестированию.

 Parimatch Tech Academy

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРСЫ

Сколько продлится обучение

Обучение на курсе Java QA Automation продлится 2,5 месяца. За это время студенты должны создать на основе полученных знаний три проекта, которые оценят менторы программы.

Среди них – лидер команды специалистов по обеспечению качества продукта Сергей Подгоров, а также специалисты по обеспечению качества продукта Александр Крамаренко, Алексей Будугай и Роман Драгунов. Лучшим выпускникам предложат оплачиваемую стажировку на месяц, а если они пройдут ее успешно – сделают полноценное предложение работы.

Например, в первом наборе на стажировку попали 50 студентов – 95% всех, кто закончил учебу. Теперь у них есть шанс перейти в Parimatch Tech на должность младшего программиста. Решение примут по итогам практики.

По словам Сергея Подгорова, сейчас на рынке важно быстро и качественно предоставлять решения и сервисы – только так можно выиграть конкуренцию. «Поэтому все более актуальными становятся подходы вроде Quality at Speed, когда разработчики обеспечивают качество продукта, не теряя скорость, с помощью непрерывного тестирования. И автоматизация подготовки потенциального релиза – один из главных инструментов в этом процессе. Именно этому мы будем обучать студентов на курсе», – говорит руководитель отдела разработки Сергей Подгоров.

 

Parimatch Tech Academy

Чему научат на курсе Java + DevOps

Также Parimatch Tech Academy продолжает набор на курс Java + DevOps. Он рассчитан на тех, кто хочет выучить Java с нуля. В этой программе студенты разберут набор правил языка программирования и его самые распространенные пакеты, научатся работать с базами данных, а также рассмотрят главные программные платформы для облачных разработок. Дополнительно на курсе предусмотрена практика по DevOps (набор практик для повышения эффективности процессов разработки. – Прим. ред.).

«Наша главная фишка – это отсутствие “воды”: на курсе мы даем только актуальный материал и задачи, с которыми сталкиваемся каждый день как разработчики. К тому же хотим, чтобы студенты не просто хорошо писали код, а понимали задачи и грамотно работали в команде. Поэтому делаем отдельный акцент на гибких навыках. Если кандидат осознанно подойдет к обучению, будет задавать правильные вопросы и мотивировать себя сам – у него все получится. Именно таких мы здесь и ждем», –  рассказывает Артур Аширов, лидер курса Java + DevOps и руководитель отдела разработки в Parimatch Tech.

Курс Java + DevOps рассчитан на 3,5 месяца, еще 2,5 месяца отведены на стажировку. Лучших выпускников трудоустроят.

Parimatch Academy

Как попасть на курсы Parimatch Tech Academy

Отбор на программы в Parimatch Tech Academy проходит онлайн и состоит из трех этапов. Сначала кандидаты должны заполнить форму до 14 апреля, затем выполнить тестовые онлайн-задания с 19 по 21 апреля. Последний этап отбора – мотивационное онлайн-интервью, которое состоится 23 апреля.

Финальные результаты объявят 29 апреля, а обучение начнется 12 мая. Регистрация открыта до 14 апреля. 

Партнерский материал?

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРСЫ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: