Аграрії майбутнього. Конкурс муралов про тих, хто годує планету. Правила конкурсу

Організатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-медiа MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є ТОВ «Кернел-Трейд»; 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3 (надалі – «Партнер»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 29 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт») на всій території України.

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також зони Операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів. (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з 29 жовтня 2020 року до опiвночi 29 листопада 2020 року включно.

2.3. З 30 листопада до 04 грудня 2020 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт.

2.4. Голосування відвідувачів Сайту триває з 07 грудня 2020 року до опівночі 17 грудня 2020 року включно.

2.5. Переможця оголосять до 31 грудня 2020 року на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. У Конкурсі можуть брати участь Учасники,  які виконали всі умови цих Правил.

4.3. У Конкурсі не мають права брати участь співробітники Організатора та Партнера.

4.4. Особи, які не відповідають вимогам п.4.1.–4.2 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:

5.1.1 Створити унікальний дизайн муралу, згідно з технічним завданням.

5.1.2. Заповнити анкету на Сайтi Конкурсу з 29 жовтня 2020 року до опiвночi 29 листопада 2020 року включно.

5.2. Своєю участю в Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані в анкеті особистi данi є правдивими, такими, що можуть бути підтверджені документально.

5.5. Заповнюючи анкету, Учасник дає згоду на використання своїх особистих даних.

5.6. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом усього Строку проведення Конкурсу.

Журi конкурсу

6.1. Склад експертної ради Конкурсу (надалі – «Журi»):

 • Алiса Меженська, Grape;
 • Євген Велічів, Banda;
 • Глiб Петров, Madcats;
 • Оксана Коваль, керiвниця департаменту комунікацiй, PR і GR Kernel.

6.2. Організатор має право вносити зміни в склад журі протягом тривання конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

7.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення вподобань Журi, Органiзатора та відвідувачів Сайту.

7.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

7.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

7.6. Дані Правила можуть бути змінені / доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни / доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

Порядок визначення переможця Конкурсу

8.1. Після завершення строку надсилання анкет учасникiв представники Організатора обирають вiд 30 до 50 Учасників, які, на їхню думку, є найбільш визначними, цiкавими.

8.2. З 30 листопада до 04 грудня Організатор зв’язується з обраними Учасниками для уточнення їхніх персональних даних.

8.3. З 07 грудня до опiвночi 17 грудня включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за тих Учасникiв, які їм найбільше сподобались.

8.4. Будь-які онлайн-інструменти, що дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними, і Організатор має право зняти та / або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника.

8.5. Організатори та Журi оцiнюють Учасникiв за такими критеріями:

 • оригінальність ідеї;
 • майстерність виконання;
 • відповіднiсть тематиці конкурсу.

8.6. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора та Журi.

8.7. Пiдсумкова оцiнка буде складена за такою формулою: 20 % складає оцiнка відвідувачів Сайту, 50 % – оцiнка Журi Конкурсу, 20 % – оцінка Організатора Конкурсу, 10 % – Партнера Конкурсу.

8.8. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу.

8.9. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 31 грудня 2020 року.

Заохочення Конкурсу

9.1. Переможець Конкурсу, визначений відповідно до цих Правил, отримує заохочення Переможця (надалі – «Заохочення»):

 • вiд Партнера Конкурсу Переможець за пiдсумковою оцiнкою отримує ноутбук Apple MacBook Pro 13 “Retina;
 • Учасники, якi посіли друге та третє мiсця за пiдсумковою оцiнкою, отримають вiд Партнера навушники Marshall Monitor II A.N.C. Black.

9.2. Переможець самостійно приймає рішення про участь у Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор / Партнер / Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

9.3. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем та Партнером відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Грошовий еквівалент Заохочення не надається.

9.5. Організатор та Партнери Конкурсу мають право надати додатковi Заохочення на власний розсуд Переможцям Конкурсу.

Умови вручення Заохочення

10.1. Переможець та Учасники Конкурсу, якi посіли з першого по третє мiсця за пiдсумковою оцiнкою, для отримання Заохочення повиннi протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про призи надати Органiзаторам / Партнеру данi для отримання призiв:

 • поштову адресу;
 • паспортнi данi для передачi призiв вiд Партнера.

10.2. Організатор / Партнер не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, через що Учаснику не повідомили та / або несвоєчасно повідомили про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та / або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

10.3. Якщо Переможець не вийшов на зв’язок протягом 10 (десяти) робочих днів з дати оголошення переможців розіграшу Організатором, він втрачає право на отримання подарункiв.

Персональні дані

11.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору / Партнеру (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору / Партнеру / Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, зокрема, з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора в письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

12.1. Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України участь у Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто Учасники Конкурсу можуть брати участь у Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

12.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

New business director: агентство маркетинговых программ

Ketchup Loyalty Eastern Europe, Киев
30–80 тысяч грн

Директор по маркетингу и продажам

Компьютерная Академия ШАГ, Одесса

ЕЩЕ 22 ВАКАНСИИ

Спецпроект

Nika Tech Family увеличили чистую прибыль Natural Links на 73%: они сконцентрировались на крупных клиентах

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
ABM Cloud
«БИОСФЕРА»