logo

ACS LAW: щоб довести Штатам, що ви талановиті, потрібен адвокат. Робочий спосіб, як українцям емігрувати в США

ACS LAW: чтобы доказать Штатам, что вы талантливы, нужен адвокат. Рабочий способ, как украинцам эмигрировать в США

IT-фахівець може переїхати в США і працювати там, отримавши візу типу О-1. На неї претендують люди зі значними досягненнями в науці, спорті, мистецтві, освіті, бізнесі, кіно й інших сферах. Щоб отримати її, потрібно відповідати певним критеріям.

У партнерському матеріалі з American Corporate Services Law Offices, Inc. (ACS LAW) MC.today розповідає, як IT-фахівця отримати О-1, а також у чому її особливості та переваги.

 

Партнерський матеріал?

Що таке віза талантів і як вона допомагає IT-фахівцям

Традиційна схема переїзду IT-фахівця в США виглядає так: людина знаходить роботу в Америці, щоб майбутній роботодавець сприяв йому в отриманні візи H-1B. Однак уряд США щорічно встановлює квоту на цей тип віз, і число заявок набагато її перевищує.

Ще дві незручності – подавати петицію щодо візи H-1B можна тільки один раз на рік, у березні, а приступити до роботи кандидат зможе тільки в жовтні.

Отримає заявник візу чи ні, вирішує лотерея. Навіть якщо ви все зробили правильно, пройшли бюрократичні процеси, зібрали документи, знайшли роботодавця, зусилля можуть не мати сенсу.

Є надійніший спосіб, який дозволить кандидату більше контролювати процес. Він може отримати візу О-1, яку ще називають «візою талантів».

На неї претендують люди зі значними досягненнями у спорті, мистецтві, науці, освіті, бізнесі, кіно й інших сферах. Сильний IT-фахівець також може її отримати, але для цього треба відповідати низці критеріїв.

Держава не встановлює квоти на цей тип віз, тому оформити її може необмежена кількість людей. Документи подають будь-якої пори року. Можна замовити прискорений розгляд петиції – тоді відповідь дадуть за 15 календарних днів.

Ще одна перевага О-1 – віза не анулюється, якщо заявник вирішить змінити місце роботи. Новому роботодавцю потрібно буде лише заповнити певну форму, де він висловить своє бажання найняти саме цього фахівця і попросить залишити його у країні. Також власник візи О-1 може працювати на кількох роботах.


Отримати консультацію імміграційного АДВОКАТА

Як отримати візу О-1

Спочатку слід знайти компетентного адвоката. Звертатися варто в перевірені агентства, що спеціалізуються на допомозі в імміграції та отриманні віз.

Серед таких юридичних компаній – American Corporate Services Law Offices, Inc. (ACS LAW). Сумарний досвід роботи її адвокатів перевищує 100 років. 90% клієнтів ACS LAW отримали візу з першого разу, решта – після того, як надали за запитом додаткову інформацію.

Щоб почати працювати з ACS LAW, клієнт заповнює анкету й оплачує консультацію. На цій зустрічі адвокат відповість на запитання, складе план дій і дасть рекомендації. Якщо клієнта все влаштовує, то він підписує договір – і компанія приступає до роботи.

 

Адвокат перевірить, чи правильно підготували документи, складе і подасть петицію в імміграційну службу США.

Після цього клієнту залишається лише дочекатися, коли на пошту прийде рішення за петицією. Якщо її схвалили, заявник отримує візу. Також адвокат допомагатиме в підготовці до інтерв’ю з імміграційним офіцером.

Претендент на візу О-1 повинен надати копію угоди з майбутнім американським роботодавцем, рекомендацію професійної організації. Це може бути професійна асоціація або торгово-промислова палата.

Наприклад, в Україні до IT-асоціацій відносять Інтернет Асоціацію України, Асоціацію підприємств інформаційних технологій України, асоціації «Інформаційні технології України» тощо.

Також потрібно описати перелік послуг, які фахівець надаватиме в США. Крім того, людина має підтвердити свої високі досягнення.

Як підтвердити винятковість фахівця

«Якщо прочитати вимоги до претендента на візу О-1, то може здатися, що в кандидата має бути або Нобелівська премія, або медаль Олімпійських ігор. Але це не зовсім так», – кажуть в ACS LAW.

Грамотний юрист допоможе подати інформацію про клієнта так, що його заслуги не викличуть сумнівів. В імміграційних адвокатів з American Corporate Services Law Offices, Inc. є багато таких кейсів.

Ось що може підтвердити значимість і винятковість фахівця:

  • Якщо він виступав у ролі судді або члена журі на змаганнях чи конкурсах, пов’язаних з професійною діяльністю.
  • Заявник публікував авторські статті на профільну тему у професійних журналах.
  • Документальне підтвердження, що професійна діяльність людини забезпечує високий дохід: є велика зарплата, винагороди або премії.
  • Ключова позиція у великій та відомій організації.
  • У профільних журналах та інших ЗМІ публікували матеріали про роботу та досягнення заявника.

Останній пункт можна реалізувати, якщо звернутися у спеціальні сервіси. Наприклад, у платформи PRNEWS.IO є методика, що допомагає отримати візу, використовуючи статті та новинии.

При цьому публікуватися можна відразу в декількох виданнях і навіть країнах. Цей спосіб заощадить час – за кілька тижнів можна опублікувати 5–7 матеріалів. Також він покаже, що людина – значуща фігура міжнародного рівня.

«Імміграція в США – скрупульозний процес, до якого треба грамотно підготуватися. Щоб мінімізувати ризики, краще звернутися до кваліфікованих фахівців, які супроводжуватимуть на всіх етапах отримання візи: від підготовки документів до інтерв’ю та остаточного рішення імміграційної служби США», – кажуть у PRNEWS.IO.

Партнерський матеріал?


Отримати консультацію імміграційного АДВОКАТА

IT-специалист может переехать в США и работать там, получив визу типа О-1. На нее претендуют люди со значительными достижениями в науке, спорте, искусстве, образовании, бизнесе, кино и других сферах. Чтобы получить ее, нужно соответствовать определенным критериям.

В партнерском материале с American Corporate Services Law Offices, Inc. (ACS LAW) MC.today рассказывает, как IT-специалисту получить О-1, а также в чем ее особенности и преимущества.

 

Партнерский материал?

Что такое виза талантов и как она помогает IT-специалистам

Традиционная схема переезда IT-специалиста в США выглядит так: человек находит работу в Америке, чтобы будущий работодатель способствовал ему в получении визы H-1B. Однако правительство США ежегодно устанавливает квоту на этот тип виз, и число заявок намного ее превышает.

Еще два неудобства – подавать петицию по визе H-1B можно только один раз в году, в марте, а приступить к работе кандидат сможет только в октябре.

Получит заявитель визу или нет, решает лотерея. Даже если вы все сделали правильно, прошли бюрократические процессы, собрали документы, нашли работодателя, усилия могут быть бессмысленными.

Есть более надежный способ, который позволит кандидату больше контролировать процесс. Он может получить визу О-1, которую еще называют «визой талантов».

На нее претендуют люди со значительными достижениями в спорте, искусстве, науке, образовании, бизнесе, кино и других сферах. Сильный IT-специалист также может ее получить, но для этого надо соответствовать ряду критериев.

Государство не устанавливает квоты на этот тип виз, поэтому оформить ее может неограниченное количество людей. Документы подают в любое время года. Можно заказать ускоренное рассмотрение петиции – тогда ответ дадут через 15 календарных дней.

Еще одно преимущество О-1 – виза не аннулируется, если заявитель решит сменить место работы. Новому работодателю нужно будет лишь заполнить определенную форму, где он выразит свое желание нанять именно этого специалиста и попросит оставить его в стране. Также обладатель визы О-1 может трудиться на нескольких работах.


ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИММИГРАЦИОННОГО АДВОКАТА

Как получить визу О-1

Сначала следует найти компетентного адвоката. Обращаться стоит в проверенные агентства, которые специализируются на помощи в иммиграции и получении виз.

Среди таких юридических компаний – American Corporate Services Law Offices, Inc. (ACS LAW). Суммарный опыт работы ее адвокатов превышает 100 лет. 90% клиентов ACS LAW получили визу с первого раза, остальные – после того, как предоставили по запросу дополнительную информацию.

Чтобы начать работать с ACS LAW, клиент заполняет анкету и оплачивает консультацию. На этой встрече адвокат ответит на вопросы, составит план действий и даст рекомендации. Если клиента все устраивает, то он подписывает договор – и компания приступает к работе.

 

Адвокат проверит, правильно ли подготовили документы, составит и подаст петицию в Иммиграционную службу США.

После этого клиенту остается лишь дождаться, когда на почту придет решение по петиции. Если ее одобрили, заявитель получает визу. Также адвокат будет помогать в подготовке к интервью с иммиграционным офицером.

Претендент на визу О-1 должен предоставить копию соглашения с будущим американским работодателем, рекомендацию профессиональной организации. Это может быть профессиональная ассоциация или торгово-промышленная палата.

Например, в Украине к IT-ассоциациям относят Интернет Ассоциацию Украины, Ассоциацию предприятий информационных технологий Украины, ассоциацию «Информационные технологии Украины» и другие.

Также нужно описать перечень услуг, которые специалист будет оказывать в США. Кроме того, человек должен подтвердить свои высокие достижения.

Как подтвердить исключительность специалиста

«Если прочесть требования к соискателю на визу О-1, то может показаться, что у кандидата должна быть либо Нобелевская премия, либо медаль Олимпийских игр. Но это не совсем так», – говорят в ACS LAW.

Грамотный юрист поможет преподнести информацию о клиенте так, что его заслуги не вызовут сомнений. У иммиграционных адвокатов из American Corporate Services Law Offices, Inc. есть много таких кейсов.

Вот что может подтвердить значимость и исключительность специалиста:

  • Если он выступал в роли судьи или члена жюри на соревнованиях или конкурсах, связанных с профессиональной деятельностью.
  • Заявитель публиковал авторские статьи на профильную тему в профессиональных журналах.
  • Документальное подтверждение, что профессиональная деятельность человека обеспечивает высокий доход: есть большая зарплата, вознаграждения или премии.
  • Ключевая позиция в крупной и известной организации.
  • В профильных журналах и других СМИ публиковали материалы о работе и достижениях заявителя.

Последний пункт можно реализовать, если обратиться в специальные сервисы. Например, у платформы PRNEWS.IO есть методика, которая помогает получить визу, используя статьи и новости.

При этом публиковаться можно сразу в нескольких изданиях и даже странах. Этот способ сэкономит время – за несколько недель можно опубликовать 5–7 материалов. Также он покажет, что человек – значимая фигура международного уровня.

«Иммиграция в США – скрупулезный процесс, к которому надо грамотно подготовиться. Чтобы минимизировать риски, лучше обратиться к квалифицированным специалистам, которые будут сопровождать на всех этапах получения визы: от подготовки документов до интервью и итогового решения иммиграционной службы США», – говорят в PRNEWS.IO.

Партнерский материал?


ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИММИГРАЦИОННОГО АДВОКАТА

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: