UA RU

Правила конкурсу відеозмагань 14 підприємців

Організатор та партнер

1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-журнал MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є БРИТАНСЬКА РАДА В УКРАЇНІ (ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В УКРАЇНІ), що знаходиться за адресою: 01033, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 29 (надалі – «Партнер-1»).

1.3. Партнером Конкурсу є HOUSE OF EUROPE («ДIМ ЄВРОПИ»), що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ, вулиця Хорива, будинок 39-41 (надалі – «Партнер-2»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 24 грудня 2019 року по 25 березня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт»).

2.1.1. Конкурс проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також зони Операції об’єднаних сил, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. для гарантування безпеки мешканців цих регіонів (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються Партнером-1 та Партнером-2 з 24 грудня 2019 року до півночі 20 сiчня 2020 року включно.

2.3. З 20 сiчня по 27 сiчня 2020 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт Органiзатором, Партнером-1 та Партнером-2.

2.4. З ранку 24 лютого 2020 року до півночі 11 березня 2020 року включно триває голосування відвідувачів Сайту та голосування журi Конкурсу (надалi – «Журi»).

2.5. Переможцiв Конкурсу (надалi – «Переможцi») оголошують до 25 березня 2020 року включно на Сайті Організатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором, Партнером-1, Партнером-2 Конкурсу упродовж усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі можуть брати участь тільки випускники міжнародної навчальної програми для підприємців із креативних індустрій – Creative Enterprise Ukraine (надалі – «Учасники»).

4.2. У Конкурсі приймаються заявки на участь вiд Учасників міжнародної навчальної програми для підприємців із креативних індустрій – Creative Enterprise Ukraine (надалi – «Програма»).

4.3. У Конкурсі приймаються заявки на участь вiд Учасників, які завершили своє навчання за Програмою у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса у грудні 2019 року.

4.4. У Конкурсі не беруть участь співробітники Організатора та/або Партнера-1, Партнера-2, а так само близькі родичі цих осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).

4.5. У Конкурсі не беруть участь заявки, які не відповідають вимогам п.4.1. та 4.4 Правил.

Журі конкурсу

5.1. Склад Журi Конкурсу (експертної ради) буде включати представників Організатора Конкурсу, Партнера-1 та Партнера-2 Конкурсу та інші. Повний склад Журi наразi уточнюється.

5.2.  Журі буде оцінювати Учасникiв за такими критеріями:

  • самопрезентація — наскільки якісно та цікаво змогли учасники про себе розповісти;
  • креатив — креативне втілення продукту;
  • потенціал— чи є у продукту учасника великий ринок в потенціалі;
  • вмотивованість використання призу —  чи надасть приз можливість розвитку.

5.3. Організатор та Партнери Конкурсу мають право вносити зміни у склад журі упродовж конкурсу.

Умови участі в Конкурсі

6.1. Для участі у Конкурсі необхідно:

6.1.1. Заповнити анкету, яку надасть Партнер-1 та/або Партнер-2, з 24 грудня 2019 року до півночі 20 сiчня 2020 року включно.

6.1.2. Вiдповiдати критерiям Конкурсу.

6.1.3 Бути рекомендованим редакцією та Журi до фінального списку. Критерій відбору – якість відеопітчу та мотивація участі у фіналі. Раціональність використання призу не була критерієм відбору фіналістів. Цей критерій має застосовуватись під час голосування за фіналістів на сайті MC today.

6.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та погоджуються з рішенням Організатора.

6.3. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані в анкеті дані є правдивими.

6.4. Заповнюючи анкету, Учасник дає згоду на використання своїх особистих даних.

6.5. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень упродовж всього Строку проведення Конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

7.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журі, Організатора та відвідувачів Сайту.

7.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

7.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, ці правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

7.6. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором упродовж усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни/доповнення набирають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Порядок визначення переможця Конкурсу

8.1. З 20 по 27 ciчня 2020 року включно представники Організатора, Партнера-1 та Партнера-2 Конкурсу обирають Учасників, які, на їхню думку, є найбільш вмотивованими та які запропонували відео, що відповідало технічний крітеріям. Раціональність використання призу не була крітерієм відбору фіналістів. Цей крітерій має застосовуватись під час голосування за фіналістів на сайті MC today.

8.2 Обрані Учасники потраплять до другого туру голосування, яке пройде з 24 лютого до півночі 11 березня 2020 року включно на Сайті, де відвідувачі можуть проголосувати за тих Учасників, які на їх думку мають потенціал успіху з точки зору креативного втілення та потенціалу розвитку.

Також під час голосування відвідувачі беруть до уваги раціональність використання грошовогу призу (приз має йти на розвиток бізнесу).

8.2.1 Будь-які онлайн-інструменти, які дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними. Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника.

8.3. З 24 лютого до півночі 11 березня 2020 року включно проходить голосування Журi за Учасників.

8.4. Переможцiв  буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора та Журі. При цьому в оцінці 40 % складає оцінка Журі Конкурсу, 30 % – оцінка відвідувачів Сайту, 30 % – оцінка Організатора Конкурсу.

8.5. Результати визначення Переможців Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 25 березня 2020 року.

Заохочення Конкурсу

9.1. Переможець визначених відповідно до цих Правил (надалi – «Переможець») отримує заохочення – грошову винагороду, що становить гривневий еквівалент 3000 євро за внутрішнім курсом Британської Ради на дату вручення нагороди вручення винагороди Переможцю (надалі – «Заохочення»).

9.2. Переможець, отримуючи Заохочення-1, усвідомлює, що:

  • таке Заохочення є доходом Переможця та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • отримання Заохочення-1 може вплинути на умови отримання Переможцем державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
  • Заохочення має бути використано виключно на розвиток проекту, який Учасник представляє на конкурсі
  • Організатор конкурс має право запросити звіт про використання Заохочення.

9.3. Переможець самостійно приймає рішення про участь у Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор та Партнери Конкурсу не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Заохочення.

9.4. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем Конкурсу відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Організатор та Партнери Конкурсу не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасників не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що вони були визначені Переможцями Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

Персональні дані

10.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

10.2. Через те що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не треба. Термін використання наданих персональних даних безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

11.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Спецпроекты

Ваша жалоба отправлена модератору