«Самые перспективные IT-стартапы 2019 года». Правила конкурсу

Організатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є Онлайн-журнал MC Today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є Акціонерне Товариство «АЛЬФА-БАНК», що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, (надалі – «Партнер-1»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 29 листопада 2019 року по 27 лютого 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт»), на всій території України,

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також зони Операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. для гарантування безпеки мешканців цих регіонів. (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з 29 листопада 2019 року до півночі 22 грудня 2019 року включно.

2.3. З 23 грудня 2019 по 12 сiчня 2020 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт.

2.4. Голосування відвідувачів Сайту триває з 15 сiчня 2020 року до півночі 27 лютого 2020 року включно.

2.5. Переможця оголошують 4 березня 2020 року на Сайті Організатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. В Конкурсі можуть брати участь тільки стартапи, які є офіційно зареєстрованими в Україні юридичними особами (надалі – «Учасники»).

4.2. В Конкурсі можуть брати участь проєкти, яки були створенi з 2016 по 2019 роки, але якi активно про себе заявили саме в 2019 році участю в пітчах, конференціях, статтями в ЗМІ, кампанією на краудфандинговій платформі та iнше.

4.3. В Конкурсі можуть брати участь стартапи, якi вирішують проблему бізнесу або кінцевих користувачів за допомогою технологій.

4.4. Учасниками також є ті стартапи, яких Організатор вважав за потрібне включити, виходячи з критеріїв популярності на ринку та цiкавостi проєкту.

4.5. В Конкурсі не приймаються заявки на участь вiд:

– стартапiв, якi спрямовані на вирішення соціальних проблем, тобто соціальні проєкти;

– стартапiв, у яких більше п’яти-семи осіб в постійній команді;

– співробітники Організатора та/або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі даних осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі);

– стартапи, які не відповідають вимогам п.4.1. та 4.4 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі у Конкурсі необхідно:

5.1. Заповнити анкету на Сайті Конкурсу з 29 листопада 2019 року до півночі 22 грудня 2019 року включно.

5.2 Вiдповiдати критерiям Конкурсу.

5.3. Бути відібраним редакцією до фінального списку.

5.4. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.5. Організатор залишає за собою право не допустити до участі Учасникiв, які не відповідають чинному законодавству України.

5.6. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані в анкеті дані є правдивими.

5.7. Заповнюючи анкету, Учасник дає згоду на використання своїх особистих даних.

5.8. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього Строку проведення Конкурсу.

Журі конкурсу

6.1. Склад експертної ради Конкурсу (надалі – «Журі») уточнюється.

6.2. Журі буде оцінювати Учасникiв за наступними критеріями:

  • досвід, попередні проєкти команди Учасника;
  • темпи зростання – як швидко розвивається Учасник, якi вже має результати;
  • бізнес-модель – як планує заробляти Учасник;
  • ніша і конкуренти – чи є у продукту Учасника великий ринок в потенціалі, наскільки в ньому багато конкурентів;
  • інноваційність – у чому новизна підходу Учасника до вирішення проблеми;
  • суспільна значущість – чи впливає продукт Учасника позитивно на людей, країну, планету.

6.2. Організатор має право вносити зміни у склад журі протягом конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

7.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журі, Організатора та відвідувачів Сайту.

7.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

7.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

7.6. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни/доповнення набирають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Порядок визначення переможця Конкурсу

8.1. Після завершення строку надсилання анкет Учасників представники Організатора обирають вiд 30 до 50 Учасників, які, на їхню думку, є найбільш визначними, цікавими.

8.2. З 23 грудня 2019 року по 12 сiчня 2020 року Організатор зв’язується з обраними Учасниками для уточнення їхніх персональних даних.

8.3. З 15 ciчня до півночі 27 лютого включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за тих Учасників, які їм найбільше сподобалися.

8.3.1 Будь-які онлайн-інструменти, які дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними, та Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника.

8.4. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора та Журі. При цьому в оцінці 60 % складає оцінка Журі Конкурсу, 30 % – оцінка відвідувачів Сайту, 10 % – оцінка Організатора Конкурсу.

8.5. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу та надати їм заохочення на власний розсуд. У разі, якщо представники Організатора або Партнерів Конкурсу бажають надати додаткові нагороди іншим Учасникам Конкурсу, імена таких Учасників та підстави надання додаткових нагород зазначаються у протоколі.

8.6. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 4 березня 2020 року.

Персональні дані

11.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, зокрема з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

12.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Ваша жалоба отправлена модератору