«ТОП ТВОРЦІВ НАЙЯСКРАВІШИХ БІЗНЕС-ІДЕЙ 2020-2021 РОКІВ». ПРАВИЛА КОНКУРСА

Організатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-медiа MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є ТОВ «Стар Білдінг», що знаходиться за адресою: м. Київ, 03150., вул. А.Барбюса, 28Б, та її житловий комплекс CITY HUB, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 8-10. (надалі – «Партнер»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з  18 березня 2021 року по 25 серпня 2021 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт»), на всій території України.

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів. (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Голосування відвідувачів Сайту триває з   14 червня 2021 року до опівночі 04 липня2021 року включно.

2.5. Переможця оголосять до 31 липня 2021 року на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. В Конкурсі можуть брати участь Учасники, що проживають на території України, при наявності паспорта та ідентифікаційного коду, що посвідчує їхню особу, та які виконали всі умови цих Правил.

4.3. В Конкурсі можуть брати участь підприємці, засновники стартапів, керівники відділів або просто співробітники компаній, які створюють інновації щодня або ж придумали одну геніальну ідею – і саме вона врятувала бізнес у 2020-2021 рр.

4.4. В Конкурсі не мають права брати участь:

 • Співробітники Організатора та / або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі даних осіб (дружина / чоловік, діти, брати / сестри, батьки, бабусі / дідусі).
 • Особи, які не відповідають вимогам п.4.1. – 4.3 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно: створити ефективний інноваційний проєкт або бізнес-ідею, які вже забезпечили позитивні результати для компанії учасника.

5.1.1 До ідей, що можуть приймати участь у конкурсі, відносяться:

 • нові напрями бізнесу, які врятували компанію учасника або компанію, у якій працює учасник;
 • інноваційний продукт, який допомiг клієнтам учасника та забезпечив прибуток компанії;
 • програми, які скоротили витрати підприємства учасника утроє.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Приймаючи участь у конкурсі, Учасник дає згоду на використання своїх особистих даних.

Журi конкурсу

6.1. Склад експертної ради Конкурсу  (надалі – «Журi»):

 1. Дмитро Томчук;
 2. Артем Бородатюк;
 3. Ганна Лаєвська.
 4. Артем Макеєв
 5. Іцхак Пінтосевич

6.2. Організатор має право вносити зміни в склад журі протягом тривання конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

7.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журi, Організатора Конкурсу  та відвідувачів Сайту.

7.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

7.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

7.6. Дані Правила можуть бути змінені / доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих

Порядок визначення переможця Конкурсу

8.1. Після завершення строку надсилання анкет учасникiв представники Організатора обирають 50 учасників, історії яких, на їхню думку, є найбільш щирими, емоційними та надихаючими.

8.2. З 17 квітня 2021 року по 27 травня 2021 року Організатор зв’язується з обраними учасниками для уточнення їх персональних даних та інформації щодо створенних ними проєктів та ідей.

8.3. З 14 червня до опiвночi 04 липня включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за тих Учасникiв, які їм найбільше сподобались.

8.3.1 Будь-які онлайн-інструменти, котрі дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними, і Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника.

8.4.Організатори та Журi оцiнюють Учасникiв за наступними критеріями:

 1. Оригінальність ідеї.
 2. Результат, до якого вона призвела.

8.4.1 Організатори та Журi розроблять додаткові критерії для оцінювання учасників.

8.5. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками Журi та Організатора Конкурсу.

8.6. Пiдсумкова оцiнка буде складена за наступною формулою:  25% складає оцiнка відвідувачів Сайту, 15% — оцінка Організатора Конкурсу, 60% – оцiнка Журi Конкурсу.

8.7. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу.

8.8. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше  31 липня 2021 року.

Заохочення Конкурсу

9.1. Переможці Конкурсу, визначені відповідно до цих Правил отримують заохочення Переможцю (надалі – «Заохочення»).

9.1.1 Учасники, які займуть з першого по третє місце отримають 3 сертифікати на 1 кв. м у CITY HUB на суму 1 500 у. o. (1 сертифікат – 1 Учасник)

 • Вартість 1 сертифіката вказана на 18.03.2021 та може змiнитись на дату вручення. На сертифікаті буде вказана кінцева дата дії сертифіката.

9.1.2 Про фіналістів, їхні ідеї та їхні компанії або компанії, в яких вони працюють розкажуть у Статті на Сайті Організатора Конкурсу. 

9.1.3 Екскурсія і фотосесія на території ЖК CITY HUB для всiх фіналістів конкурсу.

9.1.4 Усі фіналісти будуть запрошені на нетворкінг з цікавими спікерами на території РЦ «Ультрамарин»

9.1.5 До фіналістів відносяться учасники конкурсу, ідеї яких оберуть для народного голосування.

9.2. Сертифікати Переможцям будуть передани в момент урочистого вручення.

9.3. Переможець самостійно приймає рішення про участь в Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор/Партнер/Виконавець Конкурсу, не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

9.4. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем та Партнером відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Грошовий еквівалент Заохочення не надається.

9.6. Заохочення Конкурсу вручається лише в межах Території проведення Конкурсу.

9.7. Організатор та Партнери Конкурсу мають право надати додатковi Заохочення на власний розсуд Переможцям Конкурсу.

9.8 Заохочення Конкурсу вручається під час церемонії нагородження, яка проведуть до 21 квітня 2021 року включно онлайн або офлайн в залежності від умов карантину.

Умови вручення Заохочення

10.1. Переможці та Учасники, які посядуть призові місця, для отримання Заохочення повиннi протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про призи, надати Органiзаторам/Партнерам даннi щодо присутності на церемонії нагородження.

10.3. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

10.4. Якщо Переможець не вийшов на зв’язок протягом 10 (десяти) робочих днів з дати оголошення переможців розіграшу Організатором, він втрачає право на отримання подарункiв.

Персональні дані

11.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

12.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто, Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

12.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору