UA RU

«Как я стал разработчиком. Конкурс историй». ПРАВИЛА КОНКУРСУ

Організатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-медiа MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр-т С.Бандери, буд. 20Б. (надалі – «Партнер-1»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 02 лютого 2022 року по 08 червня 2022 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт») на всій території України.

2.1.1. Конкурс проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів. (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заявки на участь у Конкурсі приймаються з 02 лютого 2022 року до опівночі 02 березня 2022 рокувключно.

2.3. З 02 березня 2022 року по 02 квітня 2022 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт.

2.4. Голосування відвідувачів Сайту триває з 20 квітня 2022 року до опівночі 21 травня 2022 року включно.

2.5. Переможця оголосять до 07 червня 2022 року на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. В Конкурсі можуть брати участь Учасники, що проживають на території України, при наявності паспорта та ідентифікаційного коду, що посвідчує їхню особу, та які виконали всі умови цих Правил.

4.3. В Конкурсі можуть брати участь тільки ті Учасники, що живуть і працюють в Україні, і це може бути підтверджене документально. На вимогу Організатора Учасники мають надати документальне підтвердження. 

4.4. В Конкурсі не мають права брати участь:

– Співробітники Організатора та/або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а також близькі родичі даних осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).

– Особи, які не відповідають вимогам п. 4.1. – 4.3 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:

5.1. Заповнити анкету на Сайтi Конкурсу з 01 лютого 2022 року до опівночі 01 березня 2022 року включно.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані в анкеті особистi данi є правдивими, такими, що можуть бути підтверджені документально.

5.5. Заповнюючи анкету, Участник дає згоду на використання своїх особистих даних.

5.6. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього Строку проведення Конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

6.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журі, Організатора та відвідувачів Сайту.

6.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

6.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

6.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

6.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

6.6. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни/доповнення набирають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих

Порядок визначення переможця Конкурсу

7.1. Після завершення строку надсилання анкет учасникiв представники Організатора обирають вiд 30 до 50 учасників, які, на їхню думку, є найбільш визначними, цiкавими.

7.2. З 01 березня 2022 року по 01 квітня 2022 року Організатор зв’язується з обраними учасниками для уточнення їхніх персональних даних.

7.3. З 19 квітня 2022 року до опівночі 20 травня 2022 року включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за тих Учасників, які їм найбільше сподобались.

7.3.1 Будь-які онлайн-інструменти, котрі дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними, і Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника.

7.4. Організатори та Партнери оцінюють Учасникiв за наступними критеріями:

  1. Причина, чому вирішили стати розробником
  2. Які перешкоди довелося подолати
  3. Що допомогло у реалізації мети стати розробником
  4. Чого ви досягли, ставши розробником

7.5. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора та Партнерів.

7.6. Підсумкова оцінка буде складена за наступною формулою: 30 % складає оцінка відвідувачів Сайту, 35 % – оцінка Партнерів Конкурсу, 35 % – оцінка Організатора Конкурсу.

7.7. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу.

7.8. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 07 червня 2022 року.

Заохочення Конкурсу

8.1. Переможець Конкурсу, визначений відповідно до цих Правил, отримує заохочення Переможцю (надалі – «Заохочення»):

8.1.1. Статтю про себе на сайті Організатора, яку пишуть та редагують представники Організатора після оголошення Переможця;

8.1.2. Від Партнера Конкурсу Переможець за пiдсумковою оцінкою отримує iPhone 13, 128 G

8.1.3. Від Партнера Конкурсу Учасник, що посів 2-е місце за пiдсумковою оцінкою отримує Raspberry Pi 4, 8G + монітор Samsung.

8.1.4. Від Партнера Конкурсу Учасник, що посів 3-є місце за пiдсумковою оцінкою отримує рюкзак для ноутбука Pleatpack.

Заохочення не може бути передане третім особам.

9.2. Переможець самостійно приймає рішення про участь в Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор/Партнер/Виконавець Конкурсу, не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

9.3. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем та Партнером відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Грошовий еквівалент Заохочення не надається.

9.5. У разі, якщо заявлених Заохочень не буде в наявності, Заохочення можуть бути змінені на альтернативні.

9.6. Заохочення Конкурсу вручається лише в межах Території проведення Конкурсу.

9.7. Організатор та Партнери Конкурсу мають право надати додаткові Заохочення на власний розсуд Переможцям Конкурсу.

Умови вручення Заохочення

10.1. Переможець, Учасники, що посіли друге та третє місця для отримання Заохочення повинні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про призи надати Органiзаторам/Партнерам данi для на отримання Заохочень:

адресу для доставлення призу;

контактний номер телефону;

документальне підтвердження, що вони живуть і працюють в Україні.

10.2. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

10.3. Якщо Переможець, Учасники, що посіли друге та третє місця, не вийшли на зв’язок протягом 10 (десяти) робочих днів з дати оголошення переможців розіграшу Організатором, вони втрачають право на отримання Заохочень.

10.4. Якщо Переможець, Учасники, що посіли друге та третє місця, не надали документального підтвердження, що вони живуть і працюють в Україні, що вказано в п. 4.3 Правил, вони втрачають право на отримання Заохочень.

Персональні дані

11.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

12.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто, Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

12.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Спецпроекты

Ваша жалоба отправлена модератору