Офіційні правила конкурсу на найбільш яскравий та креативний дизайн цифрової карти для додатків Apple Pay і Google Pay (надалі – «Правила» та «Конкурс» відповідно)

 1. Організатор, партнери та виконавець Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є Онлайн-журнал MC Today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнерами Конкурсу є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна (надалі – «Партнер-1», та Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні, що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А (надалі – «Партнер-2», а разом – «Партнери»).

1.3. Виконавцем Конкурсу є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2 (надалі – «Виконавець»).

 1. Строк та місце проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс триває з 23 травня 2019 року по 01 липня 2019 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://specials.mc.today (надалі – «Сайт»), на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованих територій України (надалі – «Територія проведення Конкурсу»). Заохочення Конкурсу вручається лише в межах Території проведення Конкурсу.

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з 23 травня 2019 року по 02 червня 2019 року включно.

2.3. З 03 по 10 червня 2019 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт.

2.4. Голосування відвідувачів Сайту триває з 11 по півночі 30 червня 2019 року включно.

 1. Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 1. Учасники Конкурсу.

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

 1. Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:

5.1.1. Створити дизайн цифрової карти для додатків Apple Pay і Google Pay (надалі – «дизайн»), що відповідає таким вимогам: формат jpg або png, розмір карти П24: ширина 1536, висота 969, розмір файлу з дизайном цифрової карти не повинен перевищувати 2 МБ, а також іншим вимогам, розміщеним за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1YvKRi8ahBtong1rCxbFLnhcObHYC6nU_/view.

5.1.2. Зареєструватися на сторінці Сайту https://specials.mc.today/design-contest та завантажити файл з дизайном з 23 травня по 02 червня 2019 року включно.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Всі дизайни, які подаються на Конкурс, мають бути оригінальними та вільними від прав третіх сторін.

5.4. Організатор залишає за собою право не допустити до участі в Конкурсі дизайни, які:

 • пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містять екстремістські матеріали;
 • містять заклики до агресивних дій, зображення сцен насильства, жорстокості, знущання тощо;
 • порушують гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності, в тому числі містять зображення оголених людей, непристойних сцен;
 • містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя третіх осіб;
 • містять зображення людей у стані алкогольного або іншого сп’яніння, процес куріння тютюнових виробів або електронних аналогів, вживання або приготування наркотичних речовин;
 • містять символіку політичних партій;
 • не відповідають чинному законодавству України.

5.5. Беручи участь у Конкурсі Учасник гарантує, що:

 • він є справжнім автором дизайну;
 • дизайн є оригінальним твором Учасника і в ньому не використовуються елементи, що належать третім особам;
 • при створенні дизайну не порушено права будь-яких третіх осіб та чинного законодавства України.

5.6. Відповідальність за дотримання прав третіх осіб при створенні дизайнів та за відповідність дизайнів чинному законодавству України несуть Учасники Конкурсу, які завантажили дизайни.

5.7. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками Конкурсу щодо авторства дизайнів.

5.8. Учасники надають Організатору Конкурсу виключне майнове авторське право на відтворення та розміщення дизайнів, поданих на Конкурс, без обмеження за територією та строком використання.

5.9. Учасники передають Партнеру-1 виключне майнове авторське право на використання наданих ними дизайнів будь-яким способом, визначеним ст. 15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», без будь-яких обмежень за строком та територією використання. Учасники також надають Партнеру-1 право на власний розсуд зазначати чи не зазначати ім’я Учасника при використанні його дизайну. Учасник, у разі оголошення його переможцем Конкурсу, зобов’язується підписати будь-які договори та/або угоди та/або інші документи щодо передачі виключного майнового авторського права на дизайн, підписання яких вимагатиме Партнер-1.

5.10. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього Строку проведення Конкурсу.

 1. Порядок визначення переможця Конкурсу

6.1. Після завершення строку надсилання дизайнів представники Організатора,  обирають 50 дизайнів, які на їхню думку, є найбільш професійними, яскравими та креативними. Організатор розміщує ці 50 дизайнів на Сайті для голосування відвідувачів Сайту.

6.2. З 11 по 30 червня включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за ті дизайни, які їм найбільше сподобались. Один відвідувач може проголосувати тільки за 1 дизайн.

6.3. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора, Партнерів та креативних агентств «Банда», «Медкетс», «Grape». При цьому, у оцінці дизайну 30% складає думка відвідувачів Сайту, 60% – Партнерів Конкурсу та креативних агентств «Банда», «Медкетс», «Grape», 10% – думка Організатора Конкурсу. Результати визначення Переможця оформлюються протоколом, який не потребує нотаріального посвідчення. У протоколі зазначаються дата та місце його складання, назва Конкурсу, імена представників Організатора, Партнерів та креативних агентств «Банда», «Медкетс», «Grape», які беруть участь у визначенні Переможця Конкурсу, імена 50 Учасників Конкурсу, чиї дизайни були відібрані для голосування відвідувачів Сайту, кількість голосів відвідувачів Сайту, які отримав кожний дизайн, кількість балів, виставлених кожному дизайну представниками Організатора, Партнерів та креативних агентств «Банда», «Медкетс», «Grape», а також ім’я Учасника, визначеного Переможцем Конкурсу.

6.4. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу та надати їм заохочення на власний розсуд. У разі, якщо представники Організатора або Партнерів Конкурсу бажають надати додаткові нагороди іншим Учасникам Конкурсу, імена таких Учасників та підстави надання додаткових нагород зазначаються у протоколі.

6.5. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 01 липня 2019 року.

 1. Заохочення Конкурсу.

7.1. Переможець Конкурсу, визначений відповідно до цих Правил, отримує заохочення – грошову винагороду, що становить гривневий еквівалент 2000 доларів США, за курсом гривні до долара США, визначеним Національним банком України на дату вручення винагороди Переможцю (надалі – «Заохочення»).

7.2. Переможець Конкурсу, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:

 • таке Заохочення є доходом Переможця та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

7.3. Переможець самостійно приймає рішення про участь в Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор/Партнери/Виконавець Конкурсу, не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

7.4. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем Конкурсу відповідно до чинного законодавства України.

 1. Умови вручення Заохочення

8.1. Переможець Конкурсу для отримання Заохочення повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про необхідність надати копії документів від Виконавця направити Виконавцю електронною поштою на адресу електронної пошти, названу Виконавцем, наступні документи/інформацію:

 • скан-копію власного паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4 сторінки та сторінка з реєстрацією),
 • скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, у разі наявності,
 • інші документи/інформацію, за необхідності.

8.2. При отриманні Заохочення Переможець підписує документ, що підтверджує отримання ним Заохочення, а також договір та/або угоду та/або інші документи щодо передачі виключного майнового авторського права на дизайн, наданий Переможцем для участі в Конкурсі, підписання яких вимагатиме Партнер-1.

8.3. Відмова Переможця від надання копій його документів або підписання документів на передачу виключного майнового авторського права на дизайн автоматично позбавляє Переможця права на отримання Заохочення. У такому разі Заохочення отримує Учасник, який є автором дизайну, що є наступним за кількістю балів, набраних в результаті оцінювання відповідно до п. 6.3 цих Правил.

8.4. Організатор/Партнери/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

 1. Персональні дані

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасники надають згоду на надання Організатору / Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

 1. Інші умови

10.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто, Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

10.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору