UA RU

Прорвемся! Конкурс: «Как я трансформировал бизнес в кризис» Правила конкурсу

Органiзатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є Онлайн-журнал MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮФ`ЮЧЕР УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20, каб. 127 (надалі – «Партнер»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 13 травня 2020 року по 13 червня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт») на всій території України.

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики iз забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з 13 травня 2019 року по пiвночi 27 травня 2020 року включно.

2.3. З 28 травня по 8 червня 2020 року включно триває редакційний відбір заяв.

2.4. Переможця оголошують до 13 червня на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором упродовж усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. У Конкурсі можуть брати участь Учасники, що проживають на території України, при наявності паспорта та ідентифікаційного коду, що посвідчують їхню особу, та які виконали всі умови цих Правил.

4.3. В Конкурсі можуть брати участь тільки підприємці, що мають офіційно зареєстрований бiзнес у України.

4.3. В Конкурсі не мають права брати участь:

  • співробітники Організатора та/або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі цих осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).
  •  особи, які не відповідають вимогам п 4.1. та 4.2 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:

5.1. Заповнити анкету на Сайтi Конкурсу з 13 травня 2019 року по пiвночi 27 травня 2020 року включно.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані  в анкеті особистi данi є правдивими, такими, що можуть бути підтверджені документально.

5.5. Заповнюючи анкету, Участник дає згоду на використання своїх особистих даних.

5.6. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень упродовж всього Строку проведення Конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

6.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журі, Організатора та вiдвiдувачiв Сайту.

6.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

6.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

6.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

6.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або не відповідним вимогам законодавства України, ці правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

6.6. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором упродовж усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Порядок визначення переможця Конкурсу

7.1. Після завершення строку надсилання анкет учасникiв представники Організатора обирають 5 учасників, та представники Партнера обирають 3 учасникiв, які, на їхню думку, є найбільш визначними, цiкавими.

7.2. З 28 травня по 8 червня Організатор та Партнер зв’язується з обраними учасниками для уточнення їхніх персональних даних.

7.3. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами Організатора Конкурсу. 

7.5. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу та надати їм заохочення на власний розсуд. 

7.6. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 10 червня 2020 року.

Заохочення Конкурсу

8.1. Переможець Конкурсу, визначений відповідно до цих Правил, отримує заохочення Переможцю (надалі – «Заохочення»):

  • статтю про себе на сайті Організатора, яку пишуть та редагують представники Організатора після оголошення Переможця;
  • від Партнера Конкурсу Переможець отримує прямий ефір з Василем Хмельницьким на YouTube-каналі WIN WIN SHOW.

8.3. Переможець самостійно приймає рішення про участь в Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор/Партнер/Виконавець Конкурсу не несе відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

8.4. Грошовий еквівалент Заохочення не надається.

Умови отримання Заохочення

9.1. Переможець Конкурсу для отримання Заохочення має упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про перемогу на адресу електронної пошти вийти на зв’язок с Організатором та/або Партнером Конкурсу.

9.2. Організатор/Партнер/Виконавець не несе відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

9.3. Якщо Переможець не вийшов на зв’язок упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати оголошення переможців Конкурсу Організатором, він втрачає право на отримання Заохочення.

Персональні дані

10.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

11.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

11.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

Спецпроекты

Ваша жалоба отправлена модератору