«ТОП ВIДВАЖНИХ ПIДПРИЄМЦІВ ЛЬВОВА» ПРАВИЛА КОНКУРСУ

Організатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-медiа MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна. (надалі – «Партнер-1»).

1.3. Партнером Конкурсу є  компанія Mastercard Europe CA, юридична адреса: 198A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Бельгія (надалi – «Партнер-2»)

1.4. Партнером Конкурсу є  Unit School of Business юридична адреса: вул.Хохлових Сім’ї, будинок 8, м. Київ, 04119, Україна.

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з  21 грудня 2020 року по 31 березня 2021 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт»), на всій території України.

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів. (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з   21 грудня 2021 року до опiвночi 31 сiчня 2021 року включно.

2.3. З 01 лютого по 12 лютого 2021 року включно триває попередній відбір конкурсних робіт.

2.4. Голосування відвідувачів Сайту триває з  28 березня 2021 року  по до опівночі 18 квітня 2020 року включно.

2.5. Переможця оголосять до 03 травня 2020 року на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. В Конкурсі можуть брати участь Учасники, що проживають на території України, при наявності паспорта та ідентифікаційного коду, що посвідчує їхню особу, та які виконали всі умови цих Правил.

4.3. В Конкурсі можуть брати участь тільки підприємці, що мають офіційно зареєстрований бізнес у Львівській області.

4.4. В Конкурсі не мають права брати участь:

– Співробітники Організатора та / або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі даних осіб (дружина / чоловік, діти, брати / сестри, батьки, бабусі / дідусі).

– Особи, які не відповідають вимогам п.4.1. – 4.3 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:

5.1. Заповнити анкету на Сайтi Конкурсу  з   21 грудня 2020 року до опiвночi 31 сiчня 2021 року включно.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані  в анкеті особистi данi є правдивими, такими що можуть бути підтверджені документально.

5.5. Заповнюючи анкету Участник дає згоду на використання своїх особистих даних.

5.6. На Учасників покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів та електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті, для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього Строку проведення Конкурсу.

Журi конкурсу

6.1. Склад експертної ради Конкурсу  (надалі – «Журi»):

6.2. Організатор має право вносити зміни в склад журі протягом тривання конкурсу.

Загальні положення про Конкурс

7.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань Журi, Органiзатора та відвідувачів Сайту.

7.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

7.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

7.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

7.6. Дані Правила можуть бути змінені / доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих

Порядок визначення переможця Конкурсу

8.1. Після завершення строку надсилання анкет учасникiв представники Організатора обирають вiд 30 до 50 учасників, які, на їхню думку, є найбільш визначними, цiкавими.

8.2. З 22 грудня по 12 лютого 2021 року Організатор зв’язується з обраними учасниками для уточнення їх персональних даних.

8.3. З 28 березня до опiвночi 18 квітня 2021 року включно відвідувачі Сайту можуть проголосувати за тих Учасникiв, які їм найбільше сподобались.

7.3.1 Будь-які онлайн-інструменти, котрі дозволяють покращити рейтинг Учасника з метою накручування кількості голосів, вважаються незаконними, і Організатор має право зняти та/або не враховувати такі голоси, не повідомляючи про це Учасника та/або виключити такого Учасника з рейтингу.

8.4.Організатори та Журi оцiнюють Учасникiв за наступними критеріями:

  • Інноваційність бізнесу.
  • Стійкість бізнесу.
  • Подолання перешкод з честю.
  • Вражаюча історія.
  • Робота на благо країни.

8.5. Переможця Конкурсу (надалі – «Переможець») буде визначено за результатами голосування відвідувачів Сайту, а також за оцінками представників Організатора та Журi.

8.6. Пiдсумкова оцiнка буде складена за наступною формулою:  25 % складає оцiнка відвідувачів Сайту, 65 % – оцiнка Журi Конкурсу,  10 % – оцінка Організатора Конкурсу.

8.7. Організатор та Партнери Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу.

8.8. Результати визначення Переможця Конкурсу публікуються на Сайті не пізніше 03 травня 2021 року.

Заохочення Конкурсу

9.1. Переможець Конкурсу, визначений відповідно до цих Правил, отримує заохочення Переможцю (надалі – «Заохочення»):

  • Статтю про себе на сайтi Органiзатора, яку пишуть та редагують представники Органiзатора пicля оголошення Переможця
  • Два місяці навчання в Unit School of Business за програмою BUILD. Програма розроблена за методологією Університету Берклі (Каліфорнія). 

9.2. Один з учасників, який пройде редакційний відбір і потрапить у топ-список підприємців Львову, отримає можливість взяти участь в заході з Василем Хмельницьким. Василь Хмельницький особисто відбере відважного львівського підприємця.

Цей учасник зможе вибрати два формати онлайн або офлайн:
– менторську зустріч з Василем Хмельницьким на пів години в Києві або онлайн у Skype/Zoom;
– офлайн-екскурсію в UNIT.City і знайомство з його резидентами;
– консультацію від одного експерта-резидента UNIT.City — виробничого акселератора INDAX.

9.3. Переможець самостійно приймає рішення про участь в Конкурсі та отримання Заохочення. Організатор та Партнер Конкурсу, не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Заохочення.

9.4. Вручення та оподаткування Заохочення здійснюється Виконавцем та Партнером відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Грошовий еквівалент Заохочення не надається.

9.6. Заохочення не передаєтся третім особам.

9.7. Заохочення Конкурсу вручається лише в межах Території проведення Конкурсу.

9.8. Організатор та Партнери Конкурсу мають право надати додатковi Заохочення на власний розсуд Переможцям Конкурсу.

Умови вручення Заохочення

10.1. Переможецьта Учасник якого було вiдiбрано Василем Хмельницьким  для отримання Заохочення повиннi протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про призи, надати Органiзаторам/Партнерам даннi для на отримання призiв:

  • поштову адресу
  • паспортнi данi для передачi призiв вiд Партнеру-3;

10.3. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Переможцем Конкурсу, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону та/або адреси електронної пошти таким Учасником, а також у разі настання обставин непереборної сили.

10.4. Якщо Переможець не вийшов на з’явозок протягом 10 (десяти) робочих днів з дати оголошення переможців розіграшу Організатором, він втрачає право на отримання подарункiв.

Персональні дані

11.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору та Партнеру (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Через те, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

12.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто, Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

12.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Recruiter

NetSolid Invest, Киев

Web Analyst

Parimatch Tech Ukraine, Киев

Social Media Manager

Parimatch Tech Ukraine, Киев

Middle SEO Specialist в Promodo

Promodo, Харьков
Вилка ЗП от 800$

Маркетолог

Workit Space, Киев

ЕЩЕ 9 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору