Топ найбільш надихаючих лідерів думки. Правила конкурсу

Органiзатор та партнер Конкурсу

1.1. Організатором Конкурсу є Онлайн-журнал MC.today (надалі – «Організатор»).

1.2. Партнером Конкурсу є Акціонерне Товариство «АЛЬФА-БАНК», що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (надалі – «Партнер»).

Строк та місце проведення Конкурсу

2.1. Конкурс триває з 6 липня 2020 року по 30 серпня 2020 року включно (надалі – «Строк проведення Конкурсу») на сайті https://mc.today (надалі – «Сайт») на всій території України.

2.1.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики iз забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Заяви на участь у Конкурсі приймаються з 6 липня 2020 року по пiвночi 19 липня 2020 року включно.

2.3. З 20 липня по 22 липня 2020 року включно триває редакційний відбір заяв.

2.4. З 24 липня по 13 серпня включно триває читацьке голосування на Сайтi Органiзатора.

2.5. Переможця оголошують до 30 серпня включно на Сайтi Органiзатора.

Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1. Правила Конкурсу розміщуються на Сайті.

3.2. Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором упродовж усього Строку проведення Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Учасники та Номінанти Конкурсу

4.1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, яким на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років (надалі – «Учасники»).

4.2. В історії Конкурсу Учасники можуть номiнувати тільки лідерів думки, які проживають в Україні, або украцями, які живуть в інших країнах але їх дiяльнiсть та коммуникацiї спрямовані на українську аудиторію.

4.3. Дiяльнicть Номiнанта має не бути безпосередньо пов’язана з полiтикою, полiтичними силами та представництвами. 

4.4. В анкетi Учасники номiнують на участь у Конкурсi лідерів думки з надихаючим способом життя (надалi – «Номiнанти»)

4.5. В Конкурсі не мають права брати участь:

  • співробітники Організатора та/або інших компаній, які беруть участь в організації Конкурсу, а так само близькі родичі цих осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).
  • особи, які не відповідають вимогам п 4.1. та 4.2 Правил.

Умови участі в Конкурсі

5.1. Учасникам Конкурсу необхідно :

5.1.1. Заповнити анкету на Сайтi Конкурсу з 6 липня 2020 року по пiвночi 19 липня 2020 року включно.

5.2. Своєю участю у Конкурсі Учасники приймають умови цих Правил та рішення Організатора.

5.3. Організатор залишає за собою право не допустити до участі осіб, які не відповідають чинному законодавству України.

5.4. Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує, що вказані  в анкеті особистi данi є правдивими.

5.5. Заповнюючи анкету, Учасник дає згоду на використання своїх особистих даних.

Загальні положення про Конкурс

6.1. Метою голосування Конкурсу є виявлення уподобань вiдвiдувачiв Сайту серед Номiнантiв.

6.2. Конкурс не має на меті безпосереднього отримання прибутку за результатами акції.

6.3. Організатор Конкурсу у своїх діях керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими документами.

6.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

6.5. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або не відповідним вимогам законодавства України, ці правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу.

6.6. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором упродовж усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Порядок визначення переможця Конкурсу

7.1. Після завершення строку надсилання анкет Учасникiв представники Організатора обирають сто (100) Номінантів, якi, на думку Органiзатора, є найбільш надихаючими та цiкавими.

7.2. З 20 липня по 22 липня Організатор зв’язується з Номінантами для уточнення їхніх персональних даних.

7.3. З 20 липня по 22 липня Організатор готує короткі надихаючі історії про Номінантів.

7.4. З 24 липня по 13 серпня включно на Сайтi Організатора проводиться читацьке голосування за історії Учасників про Номінантів.

7.5. Переможців Конкурсу (надалі – «Переможці») буде визначено за пiдсумками читацького голосування на Сайтi Органiзатора.

7.6. Організатор та Партнер Конкурсу мають право визначити додаткових переможців Конкурсу та надати їм заохочення на власний розсуд.

7.7. Результати визначення Переможців Конкурсу публікуються на Сайті Організатора не пізніше 30 серпня 2020 року.

Персональні дані

8.1. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України та абз. 5. ч. 1 ст. 2, п. 1. ч. 2 ст. 7, п. 1. ч. 1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI Учасники надають згоду на надання та використання з комерційною метою Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, номера телефону та адреси електронної пошти. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Учасник надає добровільну й безумовну згоду на розміщення власного прізвища, імені та по батькові як Переможця Конкурсу на Сайті. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору/Партнеру/Виконавцю (залученим ними третім особам) право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Конкурсі та надання Заохочення, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків і зборів.

Оскiльки обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цих Правил, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних безстроковий. Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є добровільно наданими. Учасник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши Організатора у письмовій формі, тим самим відмовляючись від участі в Конкурсі.

Інші умови

9.1. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України участь в Конкурсі відноситься до договорів приєднання, тобто Учасники Конкурсу можуть брати участь в Конкурсі виключно шляхом приєднання до запропонованого договору (цих Правил).

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Ваша жалоба отправлена модератору