logo

81% українців хочуть відкрити свою справу і не працювати на «дядю». Який бізнес їх приваблює: дослідження

81% украинцев хотят открыть свое дело и не работать на дядю. Какой бизнес их привлекает: исследование Amway

Компанія Amway опублікувала результати традиційного дослідженняя AGER 2020 (Amway Global Entrepreneurship Report). Виявилося, що 81% українців зацікавлені в тому, щоб створити власний бізнес. Серед основних переваг вони назвали можливість працювати на себе, а не на директора (78%), займатися улюбленою справою (75%), мати додатковий дохід (67%).

У партнерському матеріалі MC.today розповідає, у чому саме українці бачать потенціал для розвитку бізнесу і як змінилося ставлення жінок до підприємництва.

Партнерський матеріал?

У чому українці бачать потенціал для розвитку бізнесу

AGER (Amway Global Entrepreneurship Report) – глобальне дослідження підприємництва компанії Amway, яке проводять з 2013 року. У 2020 році вона провела його в партнерстві з Ipsos Global Omnibus.

Для інтернет-дослідження опитали 23 808 осіб різного віку, статі і статусу з 25 країн світу, серед них близько 1000 – з України. Опитування показало, що 81% українців зацікавлені в тому, щоб створити власний бізнес.

Автори дослідження відзначили, що українських респондентів більше цікавить електронна торгівля (77%). Вони бачать потенціал для розвитку власного бізнесу у продажах через соцмережі (73%), фрілансі (65%) і прямих продажах (62%).

«Прямі продажі сьогодні вже не ті, що були ще 30–40 років тому. Зараз це модернізована модель бізнесу, яка дозволяє швидко адаптуватися до сучасних змін. Вона поєднує багато форматів і можливостей для підприємництва як офлайн, так і онлайн. Але цінність, яку завжди несла компанія Amway, – допомогти людям розпочати власну справу – не зміниться ніколи », – розповідає Світлана Єрохіна, генеральна директорка Amway Україна. За її словами, сьогодні така допомога стала ще більш актуальною, оскільки підприємницький настрій в Україні помітно покращився.

Опитування показало: більшість українців відчувають, що в них є потрібні навички (65%) і ресурси (42%), щоб почати власний бізнес. При цьому оточення та соціум не зможуть вплинути на їхнє рішення почати власну справу (71%).

 

81% украинцев хотят свое дело, чтобы не работать «на дядю». Какой бизнес их привлекает: исследование Amway

Гендерний баланс у бізнесі

Дослідження показало, що інтерес до підприємництва сильно виріс і серед українок (84%). При цьому тільки 53% жінок з інших європейських країн хочуть відкрити свій бізнес.

За даними звіту AGER 2020 року, українок мотивує не стільки шанс додаткового доходу (19%), скільки можливість працювати на себе (37%) і реалізовувати власний потенціал у сфері, яка подобається (31%).

«Розвиток малого та середнього бізнесу – це двигун прогресу в будь-якій країні. Це сприяє створенню робочих місць. А розуміння параметрів, якими керуються люди у виборі за або проти відкриття бізнесу, має вирішальне значення для ефективного розвитку самозайнятості», – розповідає Світлана Єрохіна.

Результати глобального дослідження від Amway у 2020 році показали, що в людей у всьому світі досить високі підприємницькі наміри. Автори звіту кажуть, що роботу на себе люди вважають усе більш привабливою можливістю

Презентація на тему «Бізнес-підсумки 2020 року для України: який досвід українські підприємці несуть у 2021 рік» пройшла у форматі онлайн-конференції 10 лютого 2021 року. У ній взяли участь:

  • Світлана Єрохіна, генеральна директорка Amway Україна;
  • Едуард Мальцев, науковий партнер дослідження AGER 2020 і заступник декана Києво-Могилянської бізнес-школи;
  • Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук;
  • Андрій Ремізов, керівник онлайн-складової проєкту «Дія.Бізнес».

Про дослідження Amway

Уперше AGER запустили 2010 року як звіт Amway про європейське підприємництво. 2013 року він став глобальним дослідженням.

Мета AGER – проаналізувати підприємницькі настрої людей, їхню зацікавленість у різних типах можливостей для бізнесу, переваги та бар’єри при запуску власної справи, а також те, як впливає диджиталізація на розвиток підприємництва у світі.

Партнерський матеріал?

ДИВИТИСЯ «БІЗНЕС-ПІДСУМКИ 2020»

Компания Amway опубликовала результаты традиционного исследования AGER 2020 (Amway Global Entrepreneurship Report). Оказалось, что 81% украинцев заинтересованы в том, чтобы создать собственный бизнес. Среди основных преимуществ они назвали возможность работать на себя, а не на директора (78%), заниматься любимым делом (75%), иметь дополнительный доход (67%).

В партнерском материале MC.today рассказывает, в чем именно украинцы видят потенциал для развития бизнеса и как поменялось отношение женщин к предпринимательству.

Партнерский материал?

В чем украинцы видят потенциал для развития бизнеса

AGER (Amway Global Entrepreneurship Report) – глобальное исследование предпринимательства компании Amway, которое проводят с 2013 года. В 2020 году она провела его в партнерстве с Ipsos Global Omnibus.

Для интернет-исследования опросили 23 808 человек разного возраста, пола и статуса из 25 стран мира, среди них около 1000 – из Украины. Опрос показал, что 81% украинцев заинтересованы в том, чтобы создать собственный бизнес.

Авторы исследования отметили, что украинских респондентов больше интересует электронная торговля (77%). Они видят потенциал для развития собственного бизнеса в продажах через соцсети (73%), фрилансе (65%) и прямых продажах (62%).

«Прямые продажи сегодня уже не те, что были еще 30–40 лет назад. Сейчас это модернизированная модель бизнеса, которая позволяет быстро адаптироваться к современным изменениям. Она сочетает много форматов и возможностей для предпринимательства как офлайн, так и онлайн. Но ценность, которую всегда несла компания Amway, – помочь людям начать собственное дело – не изменится никогда», – рассказывает Светлана Ерохина, генеральный директор Amway Украина. По ее словам, сегодня такая помощь стала еще актуальнее, так как предпринимательский настрой в Украине заметно улучшился.

Опрос показал: большинство украинцев чувствуют, что у них есть нужные навыки (65%) и ресурсы (42%), чтобы начать собственный бизнес. При этом окружение и социум не смогут повлиять на их решение начать собственное дело (71%).

 

81% украинцев хотят свое дело, чтобы не работать «на дядю». Какой бизнес их привлекает: исследование Amway

Гендерный баланс в бизнесе

Исследование показало, что интерес к предпринимательству сильно вырос и среди украинок (84%). При этом только 53% женщин из остальных европейских стран хотят открыть свой бизнес.

По данным отчета AGER 2020, украинок мотивирует не столько шанс дополнительного дохода (19%), сколько возможность работать на себя (37%) и реализовывать собственный потенциал в сфере, которая нравится (31%).

«Развитие малого и среднего бизнеса – это двигатель прогресса в любой стране. Это способствует созданию рабочих мест. А понимание параметров, которыми руководствуются люди в выборе за или против открытия бизнеса, имеет решающее значение для эффективного развития самозанятости», – рассказывает Светлана Ерохина.

Результаты глобального исследования от Amway в 2020 году показали, что у людей во всем мире довольно высокие предпринимательские намерения. Авторы отчета говорят, что работу на себя люди считают все более привлекательной возможностью.

Презентация на тему «Бизнес-итоги 2020 года для Украины: какой опыт украинские предприниматели несут в 2021 год» прошла в формате онлайн-конференции 10 февраля 2021 года. В ней приняли участие:

  • Светлана Ерохина, генеральный директор Amway Украина;
  • Эдуард Мальцев, научный партнер исследования AGER 2020 и заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы;
  • Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук;
  • Андрей Ремизов, руководитель онлайн-составляющей проекта «Дія.Бізнес».

Об исследовании Amway

Впервые AGER запустили в 2010 году как отчет Amway о европейском предпринимательстве. В 2013 году он стал глобальным исследованием.

Цель AGER – проанализировать предпринимательские настроения людей, их заинтересованность в разных типах возможностей для бизнеса, преимущества и барьеры при запуске собственного дела, а также то, как влияет диджитализация на развитие предпринимательства в мире.

Партнерский материал?

СМОТРЕТЬ «БИЗНЕС-ИТОГИ 2020»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: