logo

Навчитися інтернет-маркетинга з нуля і отримати роботу. Як потрапити в новий проєкт Promodo

Научиться интернет-маркетингу с нуля и получить работу. Как попасть в новый проект Promodo

На початку 2021 року агентство Promodo запустило проєкт з навчання інтернет-маркетинга – Digital Lift. Він допоможе придбати нові корисні навички і побудувати кар’єру в онлайн-маркетингу.

У партнерському матеріалі MC.today розповідає, кому буде корисним новий проєкт Promodo і як він допоміг студентам попереднього набору знайти роботу.

Партнерський матеріал?

Кому буде корисним Digital Lift від Promodo

Проєкт з навчання інтернет-маркетингу Digital Lift запустили у Promodo на початку 2021 року. В агентстві розповідають, що він допоможе розвиватися в галузі performance-маркетингу (концепція інтернет-маркетингу, мета якої – досягти конкретних бізнес-результатів у дуже короткі терміни. – Прим. ред.). Курс підійде тим, хто хоче знайти себе в цій ніші, але не розуміє, із чого почати і куди рухатися далі.

Digital Lift допоможе придбати нові корисні навички і побудувати кар’єру в онлайн-маркетингу. Для початківців передбачили умовну інтернатуру: вони можуть безкоштовно пройти навчання з нуля і потім відразу почати працювати. Фахівцям з досвідом Digital Lift допоможе підвищити або поміняти кваліфікацію і піднятися на наступний рівень у кар’єрі.

ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

Digital lift Promodo

Найкращих візьмуть на роботу

Після курсу найкращі випускники отримують запрошення на роботу в агентстві Promodo, яке посідає перше місце у сфері performance-маркетингу за версією незалежного рейтингу aib.

Анастасія Давиденко, HR People Partner у Promodo

«Нам би хотілося вислати пропозицію всім випускникам, але ми не можемо це зробити. У нас є певна кількість відкритих вакансій, тому ми зберігаємо контакти в кадровий резерв. З'являться нові позиції – звернемося до них у першу чергу. Допомогти знайти кадри в команди, що зростають, нас просять і клієнти. І ми готові рекомендувати своїх випускників».

Наприкінці квітня проєкти захистили випускники першого курсу по PPC (англ. pay per click – модель оплати інтернет-реклами, при якій рекламодавець платить за кліки по оголошенню. – Прим. ред.). Тоді викладачі та HR-менеджери спілкувалися з кожним учнем, давали зворотний зв’язок і оцінювали його soft skills (навички, пов’язані з комунікацією, лідерськими якостями, умінням розуміти інших людей. – Прим. ред.).

Перша група курсу стала збірною: одні учні оплатили його самі, інші прийшли в межах інтернатури – для них навчання було безоплатним. За цією програмою студентів відбирали після глибинного оцінювального інтерв’ю.

Євгенія Петрук, HRD у Promodo

«Щоб потрапити на Digital Lift, кандидати пройшли кілька етапів відбору. Писали мотиваційні есе, розповідали, чим їх зацікавив напрям РРС і чому вони хочуть працювати у Promodo. Проходили тестування, яке визначало рівень оперативності мислення і здатності до навчання, скринінг soft skills і презентували себе на груповому інтерв'ю. Так ми не пропустили талановитих кандидатів і дали їм шанс отримати якісне навчання, а комусь – і роботу своєї мрії».

На курсі вчилися і наявні співробітники агентства, які хотіли розширити знання і освоїти нові інструменти.

Digital lift Promodo

ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

Як проходять заняття

Заняття проходили в Promodo Academy три рази на тиждень протягом півтора місяця. Кожна нова лекція закінчувалася практичним домашнім завданням. Викладачі – практики із Promodo: керівники команд і фахівці рівня senior ((програміст високого рівня. – Прим. ред.).

Світлана Місіченко, керівниця команди відділу PPC у Promodo

«Ми давали учням якомога більше теорії і практики в дуже стислі терміни. За 28 годин і викладачі, і учні викладалися на максимум. Три лекції на тиждень – три домашніх завдання, регулярні тести й обговорення завдань 24/7. Учні, які пройшли весь курс і захистили свій проєкт з високими балами, тепер можуть сміливо називатися фахівцями PPC».

Усього в групу набрали 22 людини, курс закінчили 19 з них. Як кажуть організатори, формат Digital Lift не передбачає можливості просто прослухати лекції та отримати сертифікат. Тих, хто систематично не виконував домашні завдання, відрахували, і до фіналу дійшли лише наймотивованіші.

Digital lift Promodo

Після захисту проєкту за курсом усі випускники отримали сертифікати, а п’ятьом з них був відправлений офер. Їх також запросили на позиції рівня junior (молодший співробітник. – Прим. ред.) у компанію Promodo.

Як потрапити на наступний курс  Digital Lift

Наступним курсом у межах програми Digital Lift стане інтенсив з Mobile & ASO (інструмент просування мобільних застосунків. – Прим. ред.). Заняття почнуться 20 травня, і кращих випускників теж візьмуть на роботу в компанію.

У Promodo розповідають, що для цього курсу шукатимуть кандидатів з мінімальним досвідом у PPC. Усім, хто хоче спробувати, потрібно зареєструватися на співбесіду. Щоб потрапити на безоплатне навчання, потрібно пройти глибинне інтерв’ю та тестування.

Заявки прийматимуть до 9 травня включно.

Партнерський матеріал?

ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

В начале 2021 года агентство Promodo запустило проект по обучению интернет-маркетингу – Digital Lift. Он поможет приобрести новые полезные навыки и построить карьеру в онлайн-маркетинге.

В партнерском материале MC.today рассказывает, кому будет полезен новый проект Promodo и как он помог студентам предыдущего набора найти работу.

Партнерский материал?

Кому будет полезен Digital Lift от Promodo

Проект по обучению интернет-маркетингу Digital Lift запустили в Promodo в начале 2021 года. В агентстве рассказывают, что он поможет развиваться в отрасли performance-маркетинга (концепция интернет-маркетинга, цель которой – достичь конкретных бизнес-результатов в очень короткие сроки. – Прим. ред.). Курс подойдет тем, что хочет найти себя в этой нише, но не понимает, с чего начать и куда двигаться дальше.

Digital Lift поможет приобрести новые полезные навыки и построить карьеру в онлайн-маркетинге. Для начинающих предусмотрели условную интернатуру: они могут бесплатно пройти обучение с нуля и потом сразу начать работать. Специалистам с опытом Digital Lift поможет повысить или поменять квалификацию и подняться на следующий уровень в карьере.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

Digital lift Promodo

Лучших возьмут на работу

После курса лучшие выпускники получают предложение о работе в агентстве Promodo, которое занимает первое место в сфере performance-маркетинга по версии независимого рейтинга aib.

Анастасия Давыденко, HR People Partner в Promodo

«Нам бы хотелось выслать предложение всем выпускникам, но мы не можем это сделать. У нас есть определенное количество открытых вакансий, поэтому мы сохраняем контакты в кадровый резерв. Появятся новые позиции – обратимся к ним в первую очередь. Помочь найти кадры в растущие команды нас просят и клиенты. И мы готовы рекомендовать своих выпускников».

В конце апреля проекты защитили выпускники первого курса по PPC (англ. pay per click – модель оплаты интернет-рекламы, при которой рекламодатель платит за клики по объявлению. – Прим. ред.). Тогда преподаватели и HR-менеджеры общались с каждым учеником, давали обратную связь и оценивали его soft skills (навыки, связанные с коммуникацией, лидерскими качествами, умением понимать других людей. – Прим. ред.).

Первая группа курса стала сборной: одни ученики оплатили его сами, другие пришли в рамках интернатуры – для них обучение было бесплатным. По этой программе студентов отбирали после глубинного оценочного интервью.

Евгения Петрук, HRD в Promodo

«Чтобы попасть на Digital Lift, кандидаты прошли несколько этапов отбора. Писали мотивационные эссе, рассказывали, чем их заинтересовало направление РРС и почему они хотят работать в Promodo. Проходили тестирование, которое определяло уровень оперативности мышления и обучаемости, скрининг soft skills и презентовали себя на групповом интервью. Так мы не пропустили талантливых ребят и дали им шанс получить качественное обучение, а кому-то – и работу своей мечты».

На курсе учились и действующие сотрудники агентства, которые хотели расширить знания и освоить новые инструменты.

Digital lift Promodo

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

Как проходят занятия

Занятия проходили в Promodo Academy три раза в неделю в течение полутора месяцев. Каждая новая лекция заканчивалась практическим домашним заданием. Преподаватели – практики из Promodo: руководители команд и специалисты уровня senior (программист высокого уровня. – Прим. ред.).

Светлана Мисиченко, руководитель команды отдела PPC в Promodo

«Мы давали ребятам как можно больше теории и практики в очень сжатые сроки. За 28 часов и преподаватели, и ученики выкладывались на максимум. Три лекции в неделю – три домашних задания, регулярные тесты и обсуждение задач 24/7. Ребята, которые прошли весь курс и защитили свой проект с высокими баллами, теперь могут смело называться специалистами PPC».

Всего в группу набрали 22 человека, курс окончили 19 из них. Как говорят организаторы, формат Digital Lift не предусматривает возможности просто прослушать лекции и получить сертификат. Тех, кто систематически не выполнял домашние задания, отчислили, и до финала дошли только самые мотивированные.

Digital lift Promodo

После защиты проекта по курсу все выпускники получили сертификаты, а пятерым из них был отправлен офер. Их также пригласили на позиции уровня junior (младший сотрудник. – Прим. ред.) в компанию Promodo.

Как попасть на следующий курс  Digital Lift

Следующим курсом в рамках программы Digital Lift станет интенсив по Mobile & ASO (инструмент продвижения мобильных приложений. – Прим. ред.). Занятия начнутся 20 мая, и лучших выпускников тоже возьмут на работу в компанию.

В Promodo рассказывают, что для этого курса будут искать кандидатов с минимальным опытом в PPC. Всем, кто хочет попробовать, нужно зарегистрироваться на собеседование. Чтобы попасть на бесплатное обучение, нужно пройти глубинное интервью и тестирование.

Заявки будут принимать до 9 мая включительно.

Партнерский материал?

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС MOBILE & ASO

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: