logo

Не покладайте надію на книги. Три правила, як стати топ-розробником від світового експерта у Java

Не надейтесь на книги. Три правила, как стать топ-разработчиком от мирового эксперта в Java

- 10 Дек 2020
2

Бруно Соузу знають як бразильського JavaMan – «людину Java». Він понад 25 років популяризує мову програмування Java та допомагає розробникам з усього світу легше і швидше вчитися.

На конференції Devoxx Online він поділився порадами, як відмовитися від зубріння. У партнерському матеріалі з EPAM Ukraine редакція MC.today розповідає про три правила навчання від Бруно.

Партнерський матеріал?

Читати про програмування недостатньо

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Мова Java постійно змінюється – з 1995 року вона оновлювався 11 разів. Спільнота удосконалює її, щоб програми на Java працювали швидше і без помилок.

З іншими технологіями так само. Вам потрібно весь час вчитися новому, щоб не опинитися на узбіччі історії. Через це вам здається, що горщик переповнений: ніби у світі мільйон речей, яким потрібно навчитися і у вас катастрофічно не вистачає місця в голові та часу в добі, щоб це освоїти. Закрадається думка: «У мене не виходить, тому що я недостатньо вправний(-а)».

Насправді вам не вистачає одного – навички вчитися. Якщо ви зможете вчитися швидше, отже, ви зможете вивчити більше.

Багато людей тільки і роблять, що щось вчать, читають книги, проходять курси. Але вони не вміють робити те, чого начебто навчаються.

Спортсмен знає, що його успіх залежить не від прочитаної книжки про те, як треба тренуватися. А від того, скільки разів він повторить вправу, довівши її до автоматизму. Програмування начебто не дорівнює грі у футбол. Здається, що у програмістів і спортсменів немає нічого спільного: адже перші тренують тіло, а другі – розум. Але насправді і ті, і ті тренують мозок – а точніше, зв’язки між нейронними клітинами.

Коли людина навчається чогось нового, вона повторює одні й ті самі дії. Так зміцнюються зв’язки між нейронами. Коли ці зв’язки досить міцні, людина швидше та якісніше робить свою роботу. І неважливо, що це за робота: писати код, бігати або піднімати велику вагу.

Щоб навчитися щось робити, потрібно це брати і робити.

Як швидше вчитися: три правила Бруно Соузи

Правило 1. Робити, а не читати

Єдині м’язи, які я зможу накачати, – ті, які я напружую. Моя ліва рука не може магічним чином стати сильнішою, якщо я підіймаю гантель правою. У мозку теж є щось схоже на м’язи: нейрони, які відповідають за різні дії: читання, друк тексту й інше.

Зв’язки між ними з’являються тільки тоді, коли ви робите відповідну дію. Читаючи книгу по Java, ви активізуєте нейрони читання. Щоб активувати «нейрони кодингу», потрібно цей код писати. Хочете читати швидше та більше? Читайте щодня. Хочете краще програмувати? Пишіть код.

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Правило 2. Перемагати себе

Повернемося до м’язів. Ось я качаю руку, підіймати вагу кожен день по 10 разів. Сьогодні 10 разів, завтра 10 разів. І післязавтра. Але через тиждень мої м’язи перестануть рости, адже я вже досить сильний, щоб робити по десять підходів щодня. І моє тіло більше не розвивається. Той самий принцип з нейронами.

Якщо мозок не робить зусилля, він не розвивається. Треба робити більше, ніж ви можете зараз. Качати руку, поки вам не стане нестерпно боляче.

Перестаратися із «прокачуванням» м’язів не варто – ви можете собі нашкодити. Так само і з навчанням – якщо ви візьметеся відразу робити абсолютно все нове, у вас нічого не вийде. Ви зненавидите те, що робите, і вийшовши із зони комфорту, потрапите в «зону розчарування».

Працювати потрібно на кордоні зони комфорту. Як зрозуміти, де вона? Ми робимо помилки, але з кожним разом у нас виходить краще і краще.

У роботі повинен бути виклик, щоб кожного разу потрібно було зробити трохи більше, ніж можеш. А якщо не робити трохи нового щодня, то скоро робота приїсться, до неї втратиш інтерес.

Правило 3. Робити день у день

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Ви хочете накачати м’язи, але ходите в зал тільки останнього дня місяця і займаєтеся весь день. Чи буде це працювати? Ні, надзусилля заподіють шкоди вашому тілу.

Займатися спортом по півгодини щодня набагато корисніше, ніж п’ять годин поспіль у вихідні. Якщо ви раптом перестанете займатися спортом взагалі, то дуже скоро ваші м’язи ослабнуть. Те саме і з мозком.

Скрипаль Яша Хейфец говорив: «Якщо я один день не попрацюю, про це буду знати тільки я; якщо два дні – критики; якщо три дні – публіка».

Будь-якій роботі, навіть найбільш творчій, потрібна сталість. Не можна сидіти та чекати натхнення. Потрібно експериментувати. Спробувати 99 разів, тоді на сотий вийде.

Коли ви беретеся за нове, раджу вивчити самий мінімум теорії, який потрібен, щоб стартувати. А далі – брати і робити. Не читайте три книги по Java, перш ніж сісти писати код. Прочитайте одну та сідайте за роботу.

Партнерський матеріал?

Взяти участь у Devoxx Ukraine у 2021

Бруно Соузу знают как бразильского JavaMan – «человека Java». Он больше 25 лет популяризирует язык программирования Java и помогает разработчикам со всего мира легче и быстрее учиться.

На конференции Devoxx Online он поделился советами, как отказаться от зубрежки. В партнерском материале с EPAM Ukraine редакция MC.today рассказывает о трех правилах обучения от Бруно.

Партнерский материал?

Читать о программировании недостаточно

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Язык Java постоянно меняется − с 1995 года он обновлялся 11 раз. Сообщество совершенствует его, чтобы программы на Java работали быстрее и без ошибок.

С другими технологиями так же. Вам нужно все время учиться новому, чтобы не оказаться на обочине истории. Из-за этого вам кажется, что горшочек переполнен: будто в мире миллион вещей, которым нужно научиться и у вас катастрофически не хватает места в голове и времени в сутках, чтобы это освоить. Закрадывается мысль: «У меня не получается, потому что я недостаточно хорош(-а)».

На самом деле вам не хватает одного – навыка учиться. Если вы сможете учиться быстрее, значит, вы сможете выучить больше.

Много людей только и делают, что что-то учат, читают книги, проходят курсы. Но они не умеют делать то, чему вроде бы учатся.

Спортсмен знает, что его успех зависит не от прочитанной книжки о том, как надо тренироваться. А от того, сколько раз он повторит упражнение, доведя его до автоматизма. Программирование вроде бы не равно игре в футбол. Кажется, что у программистов и спортсменов нет ничего общего: ведь первые тренируют тело, а вторые – ум. Но на деле и те, и те тренируют мозг – а точнее, связи между нейронными клетками.

Когда человек учится чему-то новому, он повторяет одни и те же действия. Так укрепляются связи между нейронами. Когда эти связи достаточно прочные, человек быстрее и качественнее делает свою работу. И неважно, что это за работа: писать код, бегать или поднимать тяжести.

Чтобы научиться что-то делать, нужно это брать и делать.

Как быстрее учиться: три правила Бруно Соузы

Правило 1. Делать, а не читать

Единственные мускулы, которые я смогу накачать, – те, которые я напрягаю. Моя левая рука не может магическим образом стать сильнее, если я поднимаю гантель правой. В мозге тоже есть нечто похожее на мускулы: нейроны, которые отвечают за разные действия: чтение, печать текста и другое.

Связи между ними появляются только тогда, когда вы делаете соответствующее действие. Читая книгу по Java, вы активизируете нейроны чтения. Чтобы активировать «нейроны кодинга», нужно этот код писать. Хотите читать быстрее и больше? Читайте каждый день. Хотите лучше программировать? Пишите код.

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Правило 2. Превозмогать себя

Вернемся к мускулам. Вот я качаю руку, поднимаю тяжести каждый день по 10 раз. Сегодня 10 раз, завтра 10 раз. И послезавтра. Но через неделю мои мускулы перестанут расти, ведь я уже достаточно сильный, чтобы делать по десять подходов каждый день. И мое тело больше не развивается. Тот же принцип с нейронами.

Если мозг не делает усилие, он не развивается. Надо делать больше, чем вы можете сейчас. Качать руку, пока вам не станет невыносимо больно.

Переусердствовать с «прокачкой» мускулов не стоит – вы можете себе навредить. Так же и с обучением – если вы возьметесь сходу делать абсолютно все новое, у вас ничего не получится. Вы возненавидите то, что делаете, и выйдя из зоны комфорта, попадете в «зону разочарования».

Работать нужно на границе зоны комфорта. Как понять, где она? Мы делаем ошибки, но с каждым разом у нас получается лучше и лучше.

В работе должен быть вызов, чтобы каждый раз нужно было сделать чуть больше, чем можешь. А если не делать немного нового каждый день, то скоро работа приестся, к ней потеряешь интерес.

Правило 3. Делать изо дня в день

Бруно Соуза

Бруно Соуза

Вы хотите накачать мускулы, но ходите в зал только в последний день месяца и занимаетесь весь день. Будет ли это работать? Нет, сверхусилия причинят вред вашему телу.

Заниматься спортом по полчаса каждый день намного полезнее, чем пять часов подряд в выходные. Если вы вдруг перестанете заниматься спортом вообще, то очень скоро ваши мышцы ослабнут. То же и с мозгом.

Скрипач Яша Хейфец говорил: «Если я один день не позанимаюсь, об этом буду знать только я; если два дня – критики; если три дня – публика».

Любой работе, даже самой творческой, нужно постоянство. Нельзя сидеть и ждать вдохновения. Нужно экспериментировать. Попробовать 99 раз, тогда на сотый получится.

Когда вы беретесь за новое, советую изучить самый минимум теории, который нужен, чтобы стартовать. А дальше – брать и делать. Не читайте три книги по Java, прежде чем сесть писать код. Прочтите одну и садитесь за работу.

Партнерский материал?

участвовать в Devoxx Ukraine в 2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: