logo

Технологія від Sharp допоможе вам не захворіти на COVID-19 у приміщенні. Як це працює

Технология от Sharp поможет вам не заболеть COVID-19 в помещении. Как это работает

- 01 Дек 2020
1

Plasmaclaster – інноваційна розробка Sharp, яку використовують у кліматичних комплексах. Компанія провела випробування – вони показали, що ця технологія знижує поширення COVID-19 на 91,3% і знищує до 99,7% всіх алергенів. Це довели дослідження японських, американських, німецьких та інших учених.

У партнерському матеріалі MC.today представник Sharp в Україні Василь Петренко розповідає, як працює технологія Plasmaclaster, і дає поради, як вибрати відповідну кліматичну систему.

Партнерський матеріал?

Як кліматичні комплекси Sharp допомагають у боротьбі з COVID-19

Навіть якщо регулярно пилотяжити і протирати пил, у повітрі залишаються мікрочастинки пилу, шерсть домашніх тварин, пилові кліщі, а також віруси, бактерії, спори грибків і плісняви. Найчастіше вони зустрічаються у старих будинках.

«Ефективно боротися із цими невидимими, але небезпечними ворогами допоможе технологія Plasmaclaster, яка встановлена у кліматичених комплексах Sharp, – «розумних» і технологічних приладах, які одночасно очищують, зволожують і іонізують повітря в будинку. До речі, Plasmaclaster усуває і вірус COVID-19 у приміщеннях. Аналогів такого комплексу в Україні ми не знайшли», – додає представник Sharp в Україні Василь Петренко.

Усувати віруси, зокрема COVID-19, допомагає розробка Plasmaclaster. Її особливість у тому, що вже за 30 секунд кількість титр вірусу в повітрі знижується на 91,3%. Мікроорганізми, наявні в повітрі, кліматичні комплекси усувають за допомогою позитивно та негативно заряджених іонів (іони – електрично заряджені частинки. – Прим. ред.). На доказ компанія Sharp наводить дослідження провідних японських, американських, німецьких та інших учених.

Серед інших переваг комплексів Sharp – високоефективний НЕРА-фільтр, який здатний затримати до 99,7% усіх шкідливих частинок, і режими роботи: іонізація, очистка, зволоження.

Яку серію вибрати: UA-HG або UA-HD?

В Україні можна вибирати із двох серій кліматичних комплексів Sharp: UA-HG або UA-HD. 

Про серію UA-HD

Серія представлена трьома пристроями: UA-HD40E-L, UA-HD50E-L і UA-HD60E-L. Усі вони практично не відрізняються один від одного за дизайном.

Ці моделі підтримують технологію очищення Plasmaclaster, а також пропонують трирівневу фільтрацію повітря та функцію зволоження. Вони також можуть працювати на одному із шести режимів: авто, розширений авто, максимальний, середній, низький і пилок. У системі є функція блокування від дітей, таймер, індикатор рівня пилу й інші датчики.

SHARP

Sharp

В основному три кліматичні комплекси відрізняються за площею дії, яку вони охоплюють. При цьому варто враховувати, чи є в тій чи іншій моделі функція зволоження, який у неї рівень шуму і потужність. Тим, хто вибирає систему, у компанії радять звертати увагу на такі показники:

 • UA-HD40E-L – до 26 кв. м (до 21 кв. м із зволоженням), 23–47 дБ, 5–25 Вт;
 • UA-HD50E-L до 38 кв. м (до 27 кв. м із зволоженням), 2355 дБ, 554 Вт;
 • UA-HD60E-L до 48 кв. м (до 30 кв. м із зволоженням), 2555 дБ, 5,580 Вт.

Завдяки дизайну очисники-зволожувачі Sharp впишуться у будь-який інтер’єр – від бюджетного до статусного.

Про серію UA-HG

Серію UA-HG називають більш інтелектуальною, ніж UA-HD. У ній теж представлені три моделі: UA-HG40E-L, UA-HG50E-L і UA-HG60E-L. Усі вони створені в одному стилі, але «молодша» відрізняється кольором.

Усі пристрої підтримують технологію Plasmaclaster. У них є трирівнева система очищення повітря, а також передбачений точковий режим РСI. Завдяки йому у віддалених місцях приміщення пристрої працюють ефективніше. Крім того, моделі оснащені системою зволоження повітря.

SHARP

Sharp

Усі пристрої серії UA-HG працюють в одному із п’яти режимів: максимальному, середньому, низькому, пилок і сон. Окрім цього, є прогресивний інтелектуальний режим, який за допомогою сенсорів самостійно контролює якість повітря одночасно за шістьома параметрами: пил, запахи, вологість, температура, освітленість, рух. Ці моделі комплексів можуть самостійно вибрати необхідні режими очищення і зволоження, а у вечірній час перейти на повністю безшумний режим роботи.

«Саме завдяки цьому режиму найпростіше досягти максимального комфорту у приміщенні. Вечірньої пори ці рішення здатні переходити на повністю безшумний режим роботи», – пояснюють у компанії Sharp.

Також у пристроях є таймер і блокування від дітей.

Як і серія UA-HD, моделі UA-HG розрізняються між собою за площею дії: як з функцією зволоження, так і без неї, дещо різним рівнем шуму, а також потужністю:

 • UA-HG40E-L – до 28 кв. м (до 18 кв. м із зволоженням), 19–46 дБ, 6,25–24 Вт;
 • UA-HG50E-L – до 38 кв. м (до 21 кв. м із зволоженням), 19–52 дБ, 6,5–33 Вт;
 • UA-HG60E-L – до 50 кв. м (до 30 кв. м із зволоженням), 24–53 дБ, 6,5–55 Вт.

«Завдяки оригінальному дизайну та пірамідальній формі система виглядає дорого і стильно. При цьому відмінно вписується в будь-який інтер’єр, будь то офіс, кабінет або дитяча. Але головне – вона допомагає в боротьбі з COVID-19», – додають у компанії Sharp.

Партнерський матеріал?

ВИБРАТИ КЛІМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

Plasmaclaster – инновационная разработка Sharp, которую используют в климатических комплексах. Компания провела испытания – они показали, что эта технология снижает распространение COVID-19 на 91,3% и уничтожает до 99,7% всех аллергенов. Это доказали исследования японских, американских, немецких и других ученых. 

В партнерском материале MC.today представитель Sharp в Украине Василий Петренко рассказывает, как работает технология Plasmaclaster, и дает советы, как выбрать подходящую климатическую систему.

Партнерский материал?

Как климатические комплексы Sharp помогают в борьбе с COVID-19

Даже если регулярно пылесосить и протирать пыль, в воздухе остаются микрочастицы пыли, шерсть домашних животных, пылевые клещи, а также вирусы, бактерии, споры грибков и плесени. Чаще всего они встречаются в старых домах.

«Эффективно бороться с этими невидимыми, но опасными врагами поможет технология Plasmaclaster, установленная в климатических комплексах Sharp, – «умных» и технологичных приборах, которые одновременно очищают, увлажняют и ионизируют воздух в доме. Кстати, Plasmaclaster устраняет и вирус COVID-19 в помещениях. Аналогов такого комплекса в Украине мы не нашли», – добавляет представитель Sharp в Украине Василий Петренко.

Устранять вирусы, в частности COVID-19, помогает разработка Plasmaclaster. Ее особенность в том, что уже через 30 секунд количество титр вируса в воздухе снижается на 91,3%. Микроорганизмы, которые есть в воздухе, климатические комплексы устраняют при помощи положительно и отрицательно заряженных ионов (ионы – электрически заряженные частицы. – Прим. ред.). В доказательство компания Sharp приводит исследования ведущих японских, американских, немецких и других ученых.

Среди других преимуществ комплексов Sharp – высокоэффективный НЕРА-фильтр, который способен задержать до 99,7% всех вредоносных частиц, и режимы работы: ионизация, очистка, увлажнение.

Какую серию выбрать: UA-HG или UA-HD?

В Украине можно выбирать из двух серий климатических комплексов Sharp: UA-HG или UA-HD. 

О серии UA-HD

Серия представлена тремя устройствами: UA-HD40E-L, UA-HD50E-L и UA-HD60E-L. Все они практически не отличаются друг от друга по дизайну. 

Эти модели поддерживают технологию очистки Plasmaclaster, а также предлагают трехуровневую фильтрацию воздуха и функцию увлажнения. Они также могут работать на одном из шести режимов: авто, расширенный авто, максимальный, средний, низкий и пыльца. В системе есть функция блокировки от детей, таймер, индикатор уровня пыли и другие датчики.

SHARP

Sharp

В основном три климатических комплекса отличаются по площади действия, которую они охватывают. При этом стоит учитывать, есть ли у той или иной модели функция увлажнения, какой у нее уровень шума и мощность. Тем, кто выбирает систему, в компании советуют обращать внимание на такие показатели:

 • UA-HD40E-L – до 26 кв. м (до 21 кв. м с увлажнением), 23–47 дБ, 5–25 Вт;
 • UA-HD50E-L до 38 кв. м (до 27 кв. м с увлажнением), 2355 дБ, 554 Вт;
 • UA-HD60E-L до 48 кв. м (до 30 кв. м с увлажнением), 2555 дБ, 5,580 Вт.

Благодаря дизайну очистители-увлажнители Sharp впишутся в любой интерьер – от бюджетного до статусного.

О серии UA-HG

Серию UA-HG называют более интеллектуальной, чем UA-HD. В ней тоже представлены три модели: UA-HG40E-L, UA-HG50E-L и UA-HG60E-L. Все они созданы в одном стиле, но «младшая» отличается цветом. 

Все устройства поддерживают технологию Plasmaclaster. В них есть трехуровневая система очистки воздуха, а также предусмотрен точечный режим РСI. Благодаря ему в отдаленных местах помещения устройства работают эффективнее. Кроме того, модели оснащены системой увлажнения воздуха.

SHARP

Sharp

Все устройства серии UA-HG работают в одном из пяти режимов: максимальном, среднем, низком, пыльца и сон. Помимо этого, есть прогрессивный интеллектуальный режим, который с помощью сенсоров самостоятельно контролирует качество воздуха одновременно по шести параметрам: пыль, запахи, влажность, температура, освещенность, движение. Эти модели комплексов могут самостоятельно выбрать необходимые режимы очистки и увлажнения, а в вечернее время перейти на полностью бесшумный режим работы. 

«Именно благодаря этому режиму проще всего достигнуть максимального комфорта в помещении. В вечернее время эти решения способны переходить на полностью бесшумный режим работы», – объясняют в компании Sharp.

Также в устройствах есть таймер и блокировка от детей.

Как и серия UA-HD, модели UA-HG различаются между собой по площади действия: как с функцией увлажнения, так и без нее, несколько разным уровнем шума, а также мощностью:

 • UA-HG40E-L – до 28 кв. м (до 18 кв. м с увлажнением), 19–46 дБ, 6,25–24 Вт;
 • UA-HG50E-L – до 38 кв. м (до 21 кв. м с увлажнением), 19–52 дБ, 6,5–33 Вт;
 • UA-HG60E-L – до 50 кв. м (до 30 кв. м с увлажнением), 24–53 дБ, 6,5–55 Вт.

«Благодаря оригинальному дизайну и пирамидальной форме система выглядит дорого и стильно. При этом отлично вписывается в любой интерьер, будь то офис, кабинет или детская. Но главное – она помогает в борьбе с COVID-19», – добавляют в компании Sharp.

Партнерский материал?

ВЫБРАТЬ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: