logo
03 Жов 2023

Що таке консалтинг, яким він буває та для чого потрібний бізнесу

Микола Ладуба

Редактор корисних текстів

У розвитку будь-якого бізнесу неминуче настає етап, коли власних знань підприємця з маркетингових, фінансових, юридичних, технічних чи кадрових питань стає недостатньо для розв’язання проблем. 

Group of business partners listening to colleague at meeting

У цій ситуації можна піти шляхом спроб і помилок, але краще заручитися підтримкою досвідчених фахівців, які допоможуть зробити правильний вибір, заощадять вам час і вбережуть від невиправданих втрат.

Редакція MC.today розібралася, що таке консалтинг, вивчила його види, функції та значущість для розвитку бізнесу.


Що таке консалтинг

Консалтинг – це надання експертами у юридичній, фінансовій та інших сферах платних консультацій бізнесменам та менеджменту підприємств. Простими словами, це допомога керівникам у розв’язанні складних проблем, розробці стратегій та оцінці поточного стану бізнесу.

Концепція консалтингу

Консалтингові послуги можуть бути корисними як великим фірмам, так і невеликим підприємствам, які просто не в змозі мати в штаті всіх необхідних експертів. Надавати їх можуть окремі консультанти та спеціалізовані консалтингові компанії з цілим штатом фахівців у різних галузях.

Види консалтингу

Консультанти відіграють важливу роль у підтримці та розвитку бізнесу, забезпечуючи експертні знання та цінні рекомендації. Розглянемо кілька видів консалтингових послуг за напрямами:

 1. Стратегічний консалтинг орієнтований на розробку та реалізацію довгострокових стратегій розвитку.
  Приклад: компанія стикається з уповільненням зростання та сильною конкуренцією на ринку. Стратегічний консультант проводить аналіз ринку та допомагає розробити нову стратегію, включаючи розширення продуктової лінійки та вихід на нові ринки збуту. В результаті компанія підвищує конкурентоспроможність та збільшує прибуток.
 2. Операційний консалтинг спрямований на аналіз, оптимізацію та покращення бізнес-процесів та операційної діяльності компанії.
  Приклад: операційний консультант проводить аналіз бізнес-процесів, виявляє вузькі місця та пропонує рішення щодо їх оптимізації. Як результат, компанія покращує продуктивність та знижує витрати на виробництво.
 3. Курс Уравління ІТ-командами.
  Прокачайте свої soft- і hard-скіли в управлінні кількома IT-командами, отримайте практичні стратегії та інструменти ефективного team-ліда.
  Реєстрація на курс
 4. Фінансовий консалтинг допомагає клієнтам у прийнятті обґрунтованих рішень щодо управління фінансами.
  Приклад: у компанії фінансові проблеми, вона неефективно керує грошовими потоками. Фінансовий консультант аналізує бюджет, дає рекомендації щодо зниження витрат та оптимізації інвестицій. У результаті компанія зміцнює свою фінансову стабільність.
 5. IT-консалтинг надає клієнтам експертні поради та рекомендації в галузі інформаційних технологій та управління даними.
  Приклад: компанія стикається з вразливістю даних та неефективним використанням IT-ресурсів. IT-консультант розробляє план щодо покращення інформаційної інфраструктури, впроваджує сучасні технології та покращує безпеку даних. В результаті компанія стає більш захищеною та ефективною.

Роль та функції консультантів у різних сферах діяльності

Розберемо основні завдання та функції консультантів у контексті різних галузей діяльності та як вони можуть бути реалізовані на прикладах:

Діагностика проблем

Завдання консультанта: виявлення та аналіз проблем у компанії, ідентифікація джерел проблем, розробка рекомендацій щодо їх усунення, моніторинг реалізації рішень та оцінка результатів.

Приклад: консультант проводить аналіз бізнес-процесів та виявляє причини падіння продуктивності. Потім розробляє план дій щодо їх усунення.

Розробка стратегії зростання та розвитку

Завдання консультанта: оцінка поточного становища підприємства, виявлення цілей розвитку, розробка довгострокової стратегії.

Приклад: консультант у галузі стратегічного консалтингу допомагає компанії визначити нові ринки для розширення, виявляє конкурентні переваги та розробляє план дій для досягнення цілей.

Power Skills For Tech.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді.
Реєстрація на курс

Оптимізація процесів

Завдання консультанта: аналіз бізнес-процесів, виявлення вузьких місць, пропозиція вдосконалень.

Приклад: операційний консультант досліджує виробничі процеси в компанії, визначає, де можливе зниження витрат та збільшення продуктивності, розробляє рекомендації щодо оптимізації.

Маркетинг

Завдання консультанта: аналіз ринку та конкурентів, розробка маркетингових стратегій та тактик.

Приклад: маркетинговий консультант допомагає компанії створити комплексну маркетингову стратегію, включаючи вибір цільової аудиторії, розробку бренду та створення рекламних кампаній.

Продажі

Завдання консультанта: аналіз збуту, розробка стратегій збільшення продаж, тренінги для продажників.

Приклад: консультант із продажу може провести аналіз ефективності продажів, створити систему мотивації для співробітників та навчити менеджерів із продажу новим технікам.

Впровадження нових технологій

Завдання консультанта: оцінка потреб у технологічних інноваціях, впровадження нових систем та навчання персоналу.

Приклад: IT-консультант допомагає компанії впровадити сучасне програмне забезпечення для автоматизації бізнес-процесів та навчає співробітників його використання.

Реструктуризація підприємств

Завдання консультанта: аналіз фінансового стану компанії, розробка плану реструктуризації боргів та активів, управління процесом скорочення співробітників та реорганізації структури.

Приклад: консультант допомагає компанії, яка перебуває у фінансових труднощах, розробити та реалізувати план щодо зниження боргів та відновлення фінансової стійкості.

Курс Communicative Business English.
За майже 2 місяці ви відчуєте впевненість у спілкуванні з міжнародними колегами, здолаєте мовний бар’єр та прокачаєте аналітичне мислення.
Реєстрація на курс

Розвиток команд та навчання персоналу

Завдання консультанта: оцінка потреби у навчанні та розвитку співробітників, розробка навчальних програм та тренінгів, підтримка командної взаємодії та лідерських навичок, оцінка результатів навчання та корекція підходів.

Приклад: консультант проводить тренінги для керівників управління командами, що підвищує продуктивність і мотивацію співробітників.

Етапи консалтингового процесу

Консалтинговий проєкт включає кілька ключових етапів, починаючи від аналізу і планування, і закінчуючи реалізацією і контролем результатів. Нижче наведено основні завдання та рекомендації як для клієнтів, так і для консультантів, щоб ефективно провести кожен етап.

Аналіз та планування

Аналітичний підхід пропонує збір даних з подальшим їх аналізом для виявлення проблем та шляхів їх вирішення.

Завдання

 • Ідентифікація проблем та потреб клієнта.
 • Збір та аналіз даних, що належать до бізнес-процесів та цілей проєкту.
 • Визначення кінцевих цілей та очікуваних результатів.

Рекомендації

 • Клієнти повинні надати консультантам повний доступ до даних та інформації про бізнес.
 • Консультанти мають забезпечити об’єктивний та всебічний аналіз з урахуванням усіх факторів.
 • Укласти формальну угоду про цілі та очікування від проєкту.

Розробка стратегії та плану

На основі попереднього аналізу консультант розробляє план дій та пропонує його клієнту. Це може бути графік впровадження змін, план оптимізації процесів чи маркетингова стратегія.

Завдання

 • Розробка стратегії задля досягнення цілей проєкту.
 • Створення детального плану дій, включаючи ресурси та терміни.
 • Підготовка рекомендацій та плану реалізації.

Рекомендації

 • Важливо, щоб стратегія була побудована навколо очікувань клієнта та враховувала його можливості.
 • План має бути чітким, реалістичним та містити механізми контролю виконання.
 • Потрібно укласти формальну угоду між клієнтом та консультантом про стратегію та план дій.

Реалізація

Консультант обговорює та уточнює з клієнтом запропоновані рішення, після цього сторони приступають до їхньої спільної реалізації.

Завдання

 • Впровадження запропонованих рішень та стратегії.
 • Організація необхідних ресурсів та навчання персоналу.

Рекомендації

 • Співпраця між клієнтами та консультантами має бути тісною та відкритою.
 • Постійний зв’язок між сторонами для обговорення прогресу та розв’язання питань.

Контроль результатів

Після виконання плану дій консультант може оцінити результати, щоб переконатися, що впровадження його рекомендацій проходить успішно. У разі потреби вносить поправки та пропонує додаткову підтримку.

Завдання

 • Оцінка досягнення цілей та очікуваних результатів.
 • Порівняння фактичних результатів із заздалегідь встановленими метриками.
 • Підготовка звіту про проєкт та його ефективність.

Рекомендації

 • Контроль результатів має проводитись на регулярній основі.
 • Порівняння фактичних даних із початковими планами та корекція стратегії за необхідності.
 • Підбиття підсумків та обговорення уроків, що були зроблені з проєкту, для майбутніх поліпшень.

Значення консалтингу для розвитку бізнесу

Консалтинг відіграє важливу роль у розвитку бізнесу, надаючи компаніям цінні інструменти та знання для досягнення успіху. Ось кілька ключових аспектів важливості консалтингу.

 1. Експертиза – консультанти беруть участь у такій кількості проєктів, з якими спеціаліст монопродуктової компанії може не зіткнутися за всю свою кар’єру. Тому мають більший досвід і швидше вирішувати складні завдання.
 2. Інформація – консультанти накопичують статистику про те, які дії допомагають у тому чи іншому випадку. Завдяки цьому є можливість скористатися перевіреними рішеннями компаній із різних галузей.
 3. Об’єктивність – консультанти можуть оцінити бізнес-процеси та проблеми компанії об’єктивно, оскільки вони не є внутрішніми співробітниками. Це дозволяє їм виявити слабкі сторони та недоліки, які інакше могли б залишитися непоміченими.
 4. Гнучкість – сучасний ринок потребує гнучких та адаптивних стратегій. Консультанти допомагають компаніям розробити стратегії зростання, а також адаптуватися до умов, що змінюються.

Часті питання (FAQs)

Що таке консалтинг?

Консалтинг – це професійна діяльність, під час якої експерти (консультанти) надають компаніям та організаціям експертні знання та рекомендації для покращення бізнес-процесів, розвитку стратегії та досягнення цілей.

Як вибрати консультанта чи консалтингову компанію?

Для вибору консультанта слід враховувати його досвід, спеціалізацію та рекомендації від попередніх клієнтів. Важливо, щоб консультант мав розуміння вашої галузі та бізнесу.

Що можна очікувати від консультантів?

Від консультанта очікують об’єктивну оцінку поточного стану бізнесу, розробку рекомендацій та стратегії, а також підтримку в їх реалізації.

Яка вартість консалтингових послуг?

Вартість консультацій залежить від складності проекту, його тривалості та досвіду консультанта. Ціни можуть змінюватись, тому важливо узгодити їх заздалегідь.

Як довго триває консалтинговий проєкт?

Терміни консалтингового проєкту залежить від його характеру. Вони можуть змінюватись від кількох тижнів до кількох місяців.

Чим консалтинг відрізняється від коучингу та тренінгу?

Консалтинг надає конкретні рішення та рекомендації, коучинг спрямований на розвиток навичок та особистого зростання, а тренінг – на опанування конкретних навичок.

Які галузі та сфери діяльності підходять для консалтингу?

Консалтинг може бути корисним у будь-якій галузі, від виробництва до IT та медицини. Спеціалізовані консультанти можуть бути доступними для певних сфер.

Які успішні кейси консультанти мають у моїй галузі?

Запитайте у консультанта приклади успішних проектів, проведених у вашій галузі, щоб оцінити його досвід та здатність вирішувати ваші завдання.

Які дані та інформацію потрібно надати консультанту перед початком проекту?

Консультанту потрібні дані про поточний стан бізнесу, фінансові показники, цілі та очікування від проекту.

Як оцінити ефективність консалтингу?

Ефективність консалтингу може бути оцінена через досягнення поставлених цілей, покращення процесів та метрики успіху. Регулярна оцінка та зворотний зв’язок також важливі для вимірювання результату.

Висновок

Консалтинг сприяє розвитку бізнесу, покращенню його продуктивності та досягненню стратегічних цілей. Це незамінний інструмент для компаній, які хочуть залишатися успішними та конкурентоспроможними у світі сучасного бізнесу.

Power Skills For Tech.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді.
Реєстрація на курс

Спецпроекти

Новини

Надихаючі компанії-работодавці

Alfa

Ваша жалоба отправлена модератору

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: